VOS 27. / 28 .srpnja

Šibensko-kninska
Dana 27. srpnja u 13:37 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Šibenika područje Dubrave. U požaru su ozlijeđena 4 vatrogasca i isti su zbrinuti od strane HMP-a u OB Šibenik. Požarom je zahvaćeno oko 900 ha niskog raslinja i borove šume. Zbog jakog vjetra požar se brzo širio te je shodno tome i zatraženo angažiranje postrojbi izvan same županije te postrojbe DVIP-a i zračnih snaga. Zbog dima zatvarana je autocesta A1 od Pirovca do Vrpolja kao i  državna cesta D33 na dionicama Tromilja-Bilice na području Dubrave kod Šibenika.
U gašenju požara sudjelovala su 4 protupožarna zrakoplova Canadair, 3 protupožarna zrakoplova Air Tractor te 182 vatrogasaca sa 56 vozila iz JVP-a i DVD-a iz šibensko kninske županije, DVIP-a Zadar, Šibenik i Split te izvanrednih dislokacija iz Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom noći zatražena je dodatna ispomoć županija Primorsko-goranske, Zadarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.
Požar je i dalje aktivan, a tijekom jutra 28. srpnja upućen je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i 1 protupožarni zrakoplov Air Tractor.
 
Dana 27. srpnja u 15:14 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Oklaja područje Marasovine. Požarom je zahvaćeno 12 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 3 protupožarna zrakoplova Air Tractor te 34 vatrogasca sa 9 vozila iz JVP Drniš te DVD-a Drniš, Kistanje, Promina i Knin.
Požar je ugašen 28. srpnja u 01:10 sati.
Dana 28. srpnja u 01:06 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Laškovice zaseok Ljubičići. Požarom je zahvaćeno 40 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo 16 vatrogasaca sa 6 vozila iz DVD-a Skradin, Dubravice, Sveti Juraj Kistanje, Ervenik i Promina.
Požar je ugašen 28. srpnja u 05:45 sati.
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 28. srpnja u 00:55 ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otoku Hvaru kod naselja Zarače. Požarom je zahvaćena većinom borova šuma na površini od oko 30 ha. Na gašenju požara je 60 vatrogasaca sa 13 vozila sa područja otoka, a u jutarnjim satima dodatno je upućen 61 vatrogasac sa 15 vozila sa splitskog i makarskog područja kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair.VOS