Izvanredno izvješće 24.7.

20:30

Grad Zagreb

Dana 24.07. u 19:19 sati  JVP Grada Zagreba  zaprimila je dojavu o požaru otpada u reciklažnom dvorištu na adresi Novi Zagreb, Sajmišna cesta br. 8. Opožarena površina je 100 m?, a dubina naslaga je 10m.

U akciji gašenja požara trenutno se nalazi 26 vatrogasaca i 9 vatrogasnih vozila iz 4 postaje i to: Novi Zagreb, Žitnjak, Centar i Jankomir.

13:00

Zadarska županija

Dana 24. srpnja u 12:00 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na otoku Molatu – Rt Žorljevica. Požarom je zahvaćena borova šuma. Na intervenciju gašenja požara upućena su 2 protupožarna zrakoplova Canadair koji su završili sa djelovanjem te se očekuju vatrogasci koji morskim putem pristižu na otok. Na terenu je do njihovog dolaska DVD Molat.VOS