VOS 18. / 19. srpnja

Istarska županija

Dana 18. srpnja u 15:15 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora između Barbana i Puntere na području Raše. U požaru raslinja zahvaćeno je 5,5 ha niskog raslinja, bjelogorice i nešto borovine. U gašenju požara sudjelovao je protupožarni zrakoplov Canadair i 24 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Pula i DVD-a Sutivanac, Marčana i Vodnjan.              

Požar je lokaliziran u 18:00 sati, a ugašen u 20:00 sati.

 

Ličko-senjska županija

Požar raslinja na otvorenom prostoru koji je dojavljen 16. srpnja u 01:15 sati kod Novalje uz plažu Zrče na otoku Pagu i dalje je lokaliziran. Tijekom 18. srpnja vatrogasci iz DVD-a Lun i Novalja vršili su sanaciju i osiguranje požarišta sa 13 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila, a tijekom noći DVD Novalja organizirala je dežurstvo na požarištu. Požarom je bila zahvaćena borova šuma i drugo visoko raslinje a površina još nije procijenjena.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 18. srpnja u 11:56 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora kod Drniša područje između Biočića i Paklara. U požaru raslinja zahvaćeno je 10 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova Air Tractor i 21 vatrogasac sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Ružić, Biskupija i Promina.                                             

Požar je lokaliziran u 15:38 sati, a ugašen u 17:00 sati.

Dana 18. srpnja u 14:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na prostoru Mirlović Polja kod Ružića. U požaru raslinja zahvaćeno je 1,5 ha trave, niskog raslinja i mlade hrastove šume. U gašenju požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova Air Tractor i 7 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Ružić.             

Požar je lokaliziran u 16:10 sati, a ugašen u 16:50 sati.

Dana 18. srpnja u 17:57 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora kod Šibenika predio Duboka. U požaru raslinja zahvaćen je 1 ha trave, niskog raslinja i jedno osobno vozilo. U gašenju požara sudjelovala su 24 vatrogasca sa 9 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Šibenik, DVD-a Zablače, Šibenik i Brodarica-Krapanj.       

Požar je lokaliziran u 18:28 sati, a ugašen u 20:37 sati.

 VOS