Edukacija na simulatoru za gašenje požara raslinja

Slika /arhiva/multimedia/Slika_Valabre2.jpg

Od 4. do 8. studenog 2019. godine održana je prva od predviđene dvije edukacije hrvatskih vatrogasnih zapovjednika za rukovođenje na požarima raslinja financiranih iz EU-projekta eHVZ.

Na edukaciji sudjeluje ukupno 12 hrvatskih vatrogasnih zapovjednika, jedan hrvatski pilot helikoptera, jedan hrvatski pilot air-traktora i prevoditelj. Treneri na edukaciji su francuski vatrogasni zapovjednici razine 3 i 4 te francuski piloti air-traktora i kanadera.

Edukacija za vatrogasne zapovjednike razine 4 se održava u francuskoj nacionalnoj vatrogasnoj školi u Valabreu  u najmodernijem svjetskom simulacijskom centru za požare raslinja, a sastoji se od jednog dana upoznavanja s doktrinom, taktikom i načinima gašenja požara raslinja i vatrogasnom kartografijom u Francuskoj, te 4 dana vježbi na simulatoru, gdje polaznici na različite zadane taktiče zadatke „provode“ sljedeće uloge u zapovjednom lancu:

  1. Uloge na zapovjednom mjestu: zapovjednik intervencije, časnik za vezu, časnik za logistiku i operater za komunikaciju sa županijskim vatrogasnim operativnim centrom
  2. Uloge na mjestu požara: teklić (vozač zapovjednika), časnik za navođenje zračnih snaga, voditelj prihvatnog mjesta, voditelj zapovjednik sektora 1 (lijevog boka požara), zapovjednik sektora 2 (desnog boka požara), te 3 zapovjednika gasnih vlakova.

Francuska doktrina gašenja požara raslinja

Francuska doktrina-sustav suzbijanja požara raslinja obuhvaća preventivne, operativne i sanacijske aktivnosti, u koji su uključeni svi odgovorni dionici (lokalna i područna samouprava, vlasnici šuma, građani...).

Temeljna preventivna aktivnost vatrogasaca je mapiranje područja s procjenom ugroženosti od požara, utvrđivanje vatrogasnih puteva, osiguranje vodenih spremnika (30 - 60 m3), ali i potkresivanje raslinja i smanjenje gorive tvari preventivnim spaljivanjem. Temeljem hidrometeoroloških podataka i dnevne procjene požarne opasnosti dislociraju se vatrogasne snage i angažiraju izviđački zrakoplovi. Sve vatrogasne postrojbe raspolažu jedinstvenim kartama mjerila 1:25.000, s označenim kvadrantima veličine 2x2 km koji svaki ima svoju oznaku, a svaki se kvadrant dodatno dijeli na 5 imaginarnih kvadranata (lijevo gore prvi kvadrant, desno gore drugi kvadrant, desno dolje treći kvadrant, lijevo dolje četvrti kvadrant i u sredini peti kvadrant.

Ovisno o narastanju vatrogasnih snaga vatrogasni zapovjednici su rangirani u 5 razina (I. zapovjednik vatrogasnog vozila, II. zapovjednik gasnog vlaka, III. Zapovjednik klone, t.j. 2-3 gasna vlaka, IV. Zapovjednik 2-3  kolone i V. Stožerni zapovjednik.

Vatrogasna tehnika i zračne snage

Standardni gasni vlak za gašenje požara sastoji se iz 3 vatrogasna vozila zaposjednuta s po 4 vatrogasca koja sadrže 4.000 l vode, pumpu kapaciteta minimalno 1000 l/min kod 15 bar, te spremnik s 100 l pjenila i sprinkler sustav za zaštitu vozila, jedne auto-cisterne s 6.000 l vode zaposjednuta s 4 vatrogasca i zapovjednog vatrogasnog vozila  sa zapovjednikom razine 2 i vozačem (ukupno 18 vatrogasaca). Svako od vatrogasnih vozila za gašenje požara  
treba biti u stanju u svim uvjetima zaustaviti požar raslinja na širini od 100 metara. Svi vatrogasci opremljeni su s izbavnim maskama sa snabdijevanjem zrakom od 6 minuta.

Valabre01

Francuska raspolaže s 3 vrste zrakoplova za gašenje požara (12 Canadair CL 415 (6.000 l), 7 Tracker S2F, 3 DASH 8) te zrakoplovima za zračno izviđanje (2 BEECH 200). Dodatno županije tijekom požarne sezone iznajmljuju helikoptere i air-traktore.

     ValabreX4

Za koordinaciju zemaljskih i zračnih snaga kod velikih nesreća i katastrofa Francuska je ustrojila zračni monitoring centar, koji putem Cessne C208 i specijalnom kamerom (vrijednosti 1 milijun EUR-a) prenosi podatke Nacionalnom vatrogasnom operativnom centru (CODIS) i ostalim dionicima.

Osnove vatrogasne taktike prilikom požara raslinja

Sve vatrogasne zemaljske snage koriste jedinstveni digitalni komunikacijski kanal. Pri većim požarima koji zahtijevaju angažman više od 2 gasna vlaka obavezno se ustrojava zapovjedno mjesto (u pravilu veliko zapovjedno vozilo) kojim upravlja zapovjednik razine 4. Francuske vatrogasne snage za međusobnu komunikaciju koriste digitalni sustav veza Tetra, a za koordinaciju sa zračnim snagama analogni sustav veza. Priliko vatrogasnih intervencija razine 3 i 4 svaki vatrogasni zapovjednik ima radio kanal za kontakt prema višem i nižem vatrogasnom zapovjedniku, t.j. ima dvije radio stanice. Te dodatne radio kanale dodjeljuje županijski vatrogasni operativni centar zapovjedniku intervencije, koji slaže komunikacijsku mrežu i dodjeljuje radio kanale sudionicima intervencije.

Njemu pomažu na zapovjednom mjestu časnik za vezu, časnik za logistiku i operater za komunikaciju sa županijskim vatrogasnim operativnim centrom. Zadatak časnika za vezu je održavati aktualnu situacijsku kartu požara i davati upute prema zapovjednicima sektora koje dobije od zapovjednika intervencije. Zadatak časnika za logistiku je održavati aktualnu kartu komunikacija (radio kanala) i evidentirati stanje svih zemaljskih i zračnih vatrogasnih snaga na intervenciji (zahtjevi za pomoć, vozila na prihvatnom mjestu, raspored vozila po sektorima, djelovanje zemaljskih i zračnih snaga po sektorima).

Gledano od korijena požara lijevim i desnim požarnim sektorom zapovijedaju vatrogasni zapovjednici razine 3. Požar se gasi na bokovima s postupnim smanjivanjem čela požara. Prioritet prilikom gašenja velikih požara je i gašenje malih požara koji se pojave u blizini. Za navođenje i sigurno gašenje iz zraka utvrđuje se časnik za zračne snage.

Kontrolirano spaljivanje i taktički požar

Kontrolirano spaljivanje od strane vatrogasaca zakonski je u Francuskoj uređeno 2001. godine, za što je potrebna dozvola vlasnika zemljišta. Za osposobljavanje za kontrolirano spaljivanje u vatrogasnoj školi u Valabreu utvrđena su 3 modula u ukupnom trajanju osposobljavanja od 16 dana (Modul 1: član odjeljenja - 5 dana, Modul 2: operativni voditelj 8 dana i Modul 3: operativni zapovjednik 3 dana). Licenca za kontrolirano spaljivanje traje 2 godine, u kojem vatrogasac treba dokazati sudjelovanje na 7 kontroliranih spaljivanja i sudjelovati na nacionalnoj konferenciji iz kontroliranog spaljivanja, nakon čega mu se licenca produžuje za daljnjih 5 godina. Trenutno u Francuskoj djeluje oko 200 licenciranih operativnih vatrogasaca osposobljenih za kontrolirano spaljivanje, koji godišnje provedu 500 spaljivanja s 5.000 spaljenih hektara. Prosječni troškovi pri kontroliranom spaljivanju iznose 200-400 EUR/ha.

Za spaljivanje taktičkom vatrom za vrijeme intervencije potrebno je imati položene module za kontrolirano spaljivanje, te položiti 10-dnevno osposobljavanje. U danim okolnostima voditelj intervencije može zapovijediti taktičku vatru bez dozvole vlasnika. Prosječno se u Francuskoj taktička vatra primjenjuje 40 puta godišnje, u pravilu noću ili rano ujutro, kada je niža temperatura i vjetar.

Aktivnosti vatrogasnog učilišta

Vatrogasno učilište u Valabru upravlja na nacionalnoj razini uz edukacije za požare raslinja i edukacijama za opasne tvari, edukacijama za spašavanje s visina i dubina, edukacijama za ronjenje i edukacijama za spašavanje u planinama.

Također vatrogasno učilište uz edukacije provodi ispitivanje vatrogasne opreme i tehnike i provodi preventivne aktivnosti i mjere zaštite od požara.

Financiranje vatrogastva se provodi od strane županija (departmana), pa tako i nacionalno vatrogasno učilište u 80 postotnom iznosu financiraju južnofrancuske županije, a tek 20% sredstava osigurava se iz državnog proračuna.

Sljedeća edukacija se planira krajem 2020. godine također u Valabru.

 

Mario StarčevićOsposobljavanje i usavršavanje