Osposobljavanje pripadnika OS RH za gašenje požara na otvorenom prostoru

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/1_4.jpg

U okviru međuresorne suradnje Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane RH provedeno je osposobljavanje dviju skupina pripadnika Oružanih snaga RH za aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru.

Osposobljavanje se provodilo u Pločama, u prostorima 116. brigade HV - Ploče, a 14. svibnja 2019. završilo je osposobljavanje i druge polazne skupine iz redova Satnije mornaričko desantnog pješaštva.

Naime, glavni vatrogasni zapovjednik RH donio je Program osposobljavanja pripadnika OS RH za gašenje požara na otvorenom prostoru, u trajanju od 70 sati, prema kojemu je i provedeno osposobljavanje, a u svrhu što učinkovitije provedbe operativnih zadaća tijekom nadolazeće protupožarne sezone namjenski organiziranih snaga OS RH i njihovoj potpori civilnim institucijama u gašenju požara.

Program je obuhvaćao široki spektar tema vezanih za procese gorenja i gašenja, vatrogasne tehnike i opreme za gašenje požara na otvorenom prostoru, metode i taktike gašenja, upotrebi zračnih snaga u gašenju požara te mjerama sigurnosti pri angažiranju na požarištu.

Osposobljavanje su, uz vojne instruktore, provodili pripadnici državnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi Hrvatske vatrogasne zajednice, DVIP Dubrovnik za prvu skupinu polaznika i DVIP Split - Divulje za drugu skupinu polaznika.

Na osposobljavanju su, koje se provodilo teorijski i praktično, pripadnici OS RH pokazali zavidan stupanj spremnosti i motiviranosti za usvajanjem novih znanja i vještina koje će im biti od velike koristi u slučaju angažiranja u protupožarnoj sezoni.

Ova zajednička aktivnost Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane RH još jednom zorno prikazuje združeno djelovanje službi u sustavu domovinske sigurnosti. Osposobljavanje i usavršavanje