Objavljen ispravak pravilnika

U Narodnim novinama broj 30/2021 dana 26. 3. 2021. objavljen je Ispravak Pravilnika o postupku izbora županijskog vatogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

Ispravak pravilnika proizvodi pravne učinke od dana stupanja na snagu Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba.
 
Tekst navedenog ispravka pravilnika dostupan je na niže navedenoj poveznici te na internetskoj stranici Hrvatske vatrogasne zajednice u rubrici Pristup informacijama – Zakoni i propisi.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_664.html

Pisane vijesti | Hrvatska vatrogasna zajednica