Osposobljavanje vatrogasaca za spašavanje s visina i iz dubina

VZŽ Primorsko-goranske županije i Hrvatska vatrogasna zajednica organiziranju tečaj za osposobljavanje vatrogasaca za spašavanje s visina i iz dubina (prvi i drugi stupanj) - prijavnica

godišnjem planu osposobljavanja vatrogasnih kadrova Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i Hrvatska vatrogasna zajednica organiziranju tečaj za osposobljavanje vatrogasaca za spašavanje ugroženih osoba sa visina i iz dubina. Prvi tečaj SDV II. (drugi stupanj), održati će se od 10. do 21. listopada, u trajanju deset radnih dana, a drugi tečaj SDV I. (prvi stupanj) od 14. do 18. studenoga, u trajanju od 5 radnih dana. Svaka radna skupina počinje sa radom ponedjeljkom i završava u petak. Na koncu osposobljavanja polaznici polažu ispit koji se sastoji iz pismenog i praktičnog dijela. Smještaj polaznika osiguran je u vatrogasnom domu Vežica. Za polaznike je osiguran priručnik za praćenje nastave. Polaznicima smo u mogućnosti osigurati i prehranu u iznosu od 50,00 kuna po osobi.
Cijena osposobljavanja jednog polaznika za prvi stupanj – SDV I., iznosi 1.500,00 za jednotjedni tečaj. Najveći dopušteni broj polaznika iznosi 16 kandidata.
Cijena osposobljavanja jednog polaznika za drugi stupanj – SDV II., iznosi 3.000,00 za dvotjedni tečaj. Najveći dopušteni broj polaznika iznosi 12 kandidata.
Prijave za tečaj poslati na priloženoj prijavnici najkasnije do 07.10.2011. godine na adresu vz-pgz@ri.t-com.hr ili na telefaks 051/339-894.

Originalni dopis
Prijavnica za tečaj


Osposobljavanje i usavršavanje