Završetak glavnog napora požarne opasnosti

Slika /slike/Požar Dubrave, Brač.jpeg

Dana 23. rujna 2021. godine u 19:00 sati stupa na snagu Odluka o prijevremenom završetku „Glavnog napora požarne opasnosti“.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković donio je odluku o prijevremenom završetku glavnog napora požarne opasnosti, a koja stupa na snagu 23. rujna 2021. godine u 19:00 sati.

„Zbog situacije na terenu, osobito na području cijelog priobalja, a koja uključuje duže razdoblje sa značajnijim padalinama, vrlo je mala opasnost od šumskih požara“, kazao je zapovjednik Tucaković koji je navedenu odluku donio u konzultaciji s nadležnim županijskim zapovjednicima duž priobalja i zapovjednikom vojnih snaga.

Dodao je i kako se završetak glavnog napora požarne opasnosti odnosi i na prestanak rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH u Divuljama, kao i na prestanak aktivnosti redovnih dislokacija kod državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi Split i Dubrovnik te na Hvaru, Lastovu, Visu, Ugljanu, Braču, Dugom otoku, Oklaju i Nacionalnom parku Brijuni.

„Ovu protupožarnu sezonu ocijenio bih uspješnom. Dugo razdoblje bez padalina kao i visoke temperature nisu nam išle u prilog jer je ova sezona bila po broju požara puno intenzivnija od prošle. No, važno je istaknuti kako su svi požari brzo uočeni i stavljeni pod kontrolu, zahvaljujući angažmanu vatrogasaca kao i zračnih snaga“, zaključio je Tucaković i zahvalio svima koji su pridonijeli uspješnoj realizaciji protupožarne sezone 2021.

Foto: DVD Supetar

Pisane vijesti