VOS 8. / 9. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  08. / 09. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 08. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
 
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina. 
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage JVP Grada Siska te DVD-i Sisak, Madžari i Topolovac.
  •  Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
 
Prema obrađenim podacima 08. veljače 2021. godine, ukupno je angažirano 46 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 26 vatrogasnih intervencija.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine.
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 08.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11107 vatrogasaca sa 3000 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12111 intervencija.
 
 

VOS | VOS