VOS 8. / 9. travnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 08. / 09. travnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 08. travnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
  • Na području VOZ Sisak nije bilo potrebe za angažiranjem snaga (JVP Sisak)
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja)
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 08. travnja 2021. godine ukupno je angažirano 6 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila, a evidentirano je 10 vatrogasnih intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci su vršili prijevoz vode te uklanjanje jednog dimnjaka koji je ugrožavao materijalnu imovinu i stanovništvo.

Zadarska županija
Dana 08. travnja u 13:25 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Smokovića. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha.
U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zadar.
Vatrogasna intervencija je završila u 16:23 sati.
 
Šibensko-kninska županija

Dana 08. travnja u 15:30 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Kijeva iznad Suhopolja u Parku prirode Dinara. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha unutar parka prirode.
U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Knin.
Požar je ugašen u 16:57 sati.
 
Grad Zagreb
Dana 08. travnja u 22:57 sati ŽVOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru napuštenog objekta na području Sesveta na adresi Varaždinska Cesta 68b, Popovec. Požarom je zahvaćen cijeli drveni objekt, veličine 25x15 m2 sa limenim krovom, a objekt je nekada korišten za noćni klub. U gašenju požara sudjelovala su ukupno 23 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Grada Zagreb i DVD Sesvete.
Požar je stavljen pod kontrolu u 00:40 sati, a sanacija i dežurstvo na požarištu i dalje su u tijeku.

VOS | VOS