VOS 8. / 9. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 08./09. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, osim vatrogasnih snaga sa područje županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 08. siječnja 2021. godine, nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života.
 
Na području VOZ Glina su angažirane snage s područja VZŽ Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorska, Šibenko-kninska i IVP Split, Zadar i Šibenik.
 
Na području VOZ Sisak su angažirane snage s područja VZŽ Bjelovarsko bilogorske, Međimurske, Požeško-slavonske, Varaždinske, Zagrebačke i Virovitičko-podravske županije.
 
Na području VOZ Petrinje su angažirane snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Ličko-senjske, Dubrovačko-neretvanske, Grada Zagreba, Osječko-baranjske, Istarske i IVP Dubrovnik.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 19 vatrogasnih zajednica županija.
 
Prema  obrađenim podacima 08. siječnja 2021. godine, ukupno angažirano 567 vatrogasca sa 125 vatrogasnih vozila. Ukupno je u navedenom razdoblju evidentirano 549 vatrogasnih intervencija.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ Petrinja, Sisak i Glina):
 
VOZ Petrinja: 165 vatrogasaca sa 58 vatrogasnim vozilom; evidentirano 241 intervencije
VOZ Sisak: 166 vatrogasaca sa 35 vatrogasnih vozila; evidentirano 230 intervencije
VOZ Glina: 236 vatrogasaca sa 32 vatrogasnih vozila; evidentirano 78 intervencija 
 
 
Današnji dan obilježio je aktivnosti vezane za daljnje saniranje postojećih stambenih, kulturnih i ostalih zgrada te potrebama za specifičnu ili opću vatrogasnu i drugu opremu, stoga je u vezi s time organizirano i realizirano više zahtjeva.

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 67 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) sudjelovala su ukupno 283 vatrogasca sa 113 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
 Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 16 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka i/ili krovišta (podaci iz aplikacije UVI) te izvida.
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovao 46 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.
 

VOS | VOS