VOS 6. / 7. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  6. / 7. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 06. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage JVP Grada Siska te DVD-i Sisak, Madžari, Desno Trebarjevo, Tišina Erdedska i Lekenik. 
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja. 
Prema obrađenim podacima 6. veljače 2021. godine, ukupno je angažirano 47 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 36 vatrogasnih intervencija.

 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 

Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. 

Prema obrađenim podacima od dana 28. 12. 2020. do dana 6. 2. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovao 11004 vatrogasaca sa 2965 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 12061 intervencija.

Do pisanja ovog izvješća bilježimo 8 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Petrinja, JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku, kao i nastajanje novih oštećenja na istim i drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta, zidova i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 06. veljače odradili 10 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. 

Na navedenim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) su sudjelovala 68 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila.

VOS | VOS