VOS 5. / 6. listopada 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 05. / 06. listopad 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 5. listopada 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – angažirane domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).

Prema trenutno obrađenim podacima za dan 5. listopada 2021. godine obavljeno je 19 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 36 vatrogasaca s 19 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Siska 1 uklanjanje opasnih dijelova zgrade s visine, na području Grada Petrinje 1 uklanjanje opasnih dijelova zgrade s visine i 3 prijevoza vode te na području Grada Gline 14 prijevoza vode.

Šibensko-kninska županija
Dana 05. listopada 2021. u 15:14 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u zaleđu Vodica, brdo Mala Mrdakovica. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 2,5 ha. U gašenju požara sudjelovao je 21 vatrogasac sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik i Vodice, DVD-a Šibenik, Vodice i Zaton te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 koji je završio sa djelovanjem u 16:43 sati.
Požar je lokaliziran u 17:11 sati, a ugašen je u 19:55 sati. 

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS