VOS 5. / 6. kolovoza 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 05. / 06. kolovoza 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 05. kolovoza 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina - bez angažiranja domicilnih snaga snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak -  bez angažiranja domicilnih snaga snaga (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja - angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 05. kolovoz 2021. godine angažirana su 2 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom. Evidentirana je 1 vatrogasna intervencija.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 

Provedena je 1 vatrogasna intervencija, 1 prijevoza vode na  području Grada Petrinje.

Vukovarsko-srijemska županija
Dana 05.08.2021. u jutarnjim satima područje Vukovarsko-srijemske županije pogodilo je jako grmljavinsko nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom koji je prouzročio veliki broj vatrogasnih intervencija. Kroz sustav UVI do 07:00 sati na području županije zabilježene su 42 intervencije prouzročenih nevremenom u čijem je saniranju bilo angažirano ukupno (kumulativni zbroj) 95 vatrogasaca sa 45 vatrogasnih vozila. Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica ili drugih površina, uklanjanje odlomljenih grana te oštećenja dijelova objekata (krovišta, oluka i sl.).

Osječko-baranjska županija
Dana 05.08.2021. u jutarnjim satima područje Osječko-baranjske županije pogodilo je jako grmljavinsko nevrijeme praćenom padalinama i olujnim vjetrom koji je prouzročio veliki broj vatrogasnih intervencija. Kroz sustav UVI do 07:00 sati na području županije zabilježeno je 30 intervencija prouzročenih ovim nevremenom u čijem je saniranju bilo angažirano ukupno (kumulativni zbroj) 173 vatrogasca sa 40 vozila. Najviše intervencija odnosio se je na uklanjanje srušenih stabala sa prometnica ili drugih površina, uklanjanje odlomljenih grana te oštećenja dijelova objekata (krovišta, oluka i sl.).

Splitsko-dalmatinska županija
Požar raslinja na otvorenom prostoru na području Seget Gornji, Tomaši za koji je dana 2. kolovoza u 10:15 sati zaprimljena dojava lokaliziran je 5. kolovoza u 10:20 sati. 
Tijekom dana i noći organizirano je dežurstvo od strane DVD- Kaštela i Seget  Vranjica sa 8 vatrogasaca i tri vozila.
Požar raslinja na području između Mitla i Rastovca u općini Marina (u blizini granice sa Šibensko-kninskom županijom) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu dana 05. kolovoza u 01:24 sata ugašen je u 09:00 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Požar na području Trnovice u blizini granice sa BiH za koji je JVP Dubrovačko Primorje zaprimilo dojavu 04. kolovoza u 11:00 sati tijekom dana se aktivno gasio. Opožareno je oko 300 ha trave niskog raslinja i borovine. Tijekom noći na dežurstvu ostaju JVP Dubrovačko Primorje i DVD Slano sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS