VOS 31. srpnja / 1. kolovoza

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 31. srpnja / 01. kolovoza 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 31. srpnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga snaga (DVD Glina).
Na području VOZ Sisak - bez angažiranja domicilnih snaga snaga (JVP Sisak).
Na području VOZ Petrinja – angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 31. srpnja 2021. godine angažirano je 6 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Evidentirane su 3 vatrogasne intervencije.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Provedene su 3 vatrogasne intervencije, 3 prijevoza na području Grada Petrinje.

Splitsko – dalmatinska županija
Požar raslinja na lokaciji Milna (Brač) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 30. srpnja u 15:11 sati i dalje nije proglašen ugašenim. Požar su gasila 42 vatrogasca i dva protupožarna zrakoplova (jedan Canadair i jedan helikopter Mi8 MTV). Tijekom dana 31. srpnja i noći nastavljeno je sa daljnjim dežurstvom vatrogasaca na požarištu. Požar i dalje ima status – lokaliziran.
 
Šibensko – kninska županija

Dana 31. srpnja u 14:30 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Drinovci, Bačići (Drniš). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smreka na površini od 20 ha. Zbog požara je bila zatvorena županijska cesta ŽC 6077 te isključen 20 kV dalekovod radi nesmetanog gašenja požara.
Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš, DVD-a: Drniš, Bilice, Promina, Unešić, Šibenik, Sveti Juraj Kistanje i Ružić. Pored zemaljskih snaga u gašenju požara sudjelovala su četiri protupožarna zrakoplova – dva Canadair-a i dva Air Tractora.
Požar je lokaliziran u 19:00 sati, a ugašen 01.08.2021. u 06:26 sati.
 
Zagrebačka županija

Dana 31. srpnja u 14:48 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Sasi pored Velike Gorice. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Velika Gorica i DVD Ščitarjevo.
Požar je ugašen u 16:05 sati.
 
Istarska županija

Dana 01. kolovoza u 00:07 sati ŽVOC Pula zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Pula, Negrijeva ulica br. 22. Radilo se o požaru kreveta u dnevnom boravku na drugom katu stambene zgrade u kojem se nalazila nepokretna osoba. Uslijed požara osoba na krevetu je zadobila opekotine te je smrtno stradala. Osoba koja je pokušala ugasiti požar zadobila je opekotine te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Pula.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 01:15.
 

VOS