VOS 31. prosinca 2020. / 1. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 31. prosinca 2020. / 01. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, vatrogasne snage su tijekom dana 31.12.2020 te noći 01.01.2021. (promatrano razdoblje) nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Na teren su poslane dodatne vatrogasne snage iz Krapinsko-zagorske županije (32 vatrogasca sa 9 vozila) dok su neke snage krajem dana 31.12. otpuštene sa požarišta radi odmora (DVIP-ovi te snage Vukovarsko-srijemske županije a neke su izvršile smjene ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga (Primorsko-Goranska, Ličko-senjska županija), Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.

Tijekom 31. prosinca, osim svih raspoloživih vatrogasnih snaga Sisačko-moslavačke županije, bilo je angažiran ukupno 431 vatrogasac sa 131 vatrogasnih vozila iz 17 drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP HVZ-a. Prilikom rada na objektima 3 vatrogasca su ozlijeđena (vatrogasac iz JVP Split, Vatrogasac iz DVD-a Otočac te vatrogasac iz DVIP-a Dubrovnik).

Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage (uz svakako i HGSS, Oružane snage RH, Crveni Križ i dr.) nastavljaju dok god bude potrebe za njihovim angažiranjem.

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio Hrvatske sa epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te su nastala i nova oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 73 tehničke intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata.

Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-i DVD-a sa područja zagrebačke županije bili su angažirani na novih 39 tehničkih intervencija uklanjanja crijepova, dimnjaka te sanaciji krovišta i fasada (podaci iz aplikacije UVI).
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovao 131 vatrogasac sa 49 vatrogasnih vozila.

Karlovačka županija
Tijekom dana 31. prosinca, a zbog razornog potresa čiji je epicentar bio na području Sisačko-moslavačke županije vatrogasci iz JVP-a Karlovac i DVD-a imali su ukupno 22 dojave građana koje se odnose na oštećenja krovišta i dimnjaka. Od 22 dojave, 16 su bile na području Karlovca i 6 na području Lasinje. Na području grada Karlovca angažirano je 25 vatrogasaca od čega 16 iz redova DVD-a, a 9 vatrogasaca iz JVP Grada Karlovca.

Koprivničko-križevačka županija
Tijekom dana 31. prosinca, a zbog razornog potresa čiji je epicentar bio na području Sisačko-moslavačke županije vatrogasci JVP Grada Križevaca imali su ukupno 12 intervencija koje se odnose na oštećenja krovišta i dimnjaka na području Križevaca. U tim intervencijama sudjelovala su ukupno (kumulativni zbroj) 23 vatrogasca sa 12 vatrogasnih vozila.

U ostalim kontinentalnim županijama (Požeško-slavonska, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska i Krapinsko-zagorska, tijekom 31. prosinca zabilježeno je još 11 intervencija saniranja krovišta i uklanjanja dimnjaka povezanih sa razornim potresom s epicentrom kod Petrinje. U tim intervencijama sudjelovala su ukupno 54 vatrogasaca sa 17 vozila.

VOS | VOS