VOS 30. travnja / 1. svibnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 30. travnja / 01. svibnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 30. travnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane su domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja– angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 30. travnja 2021. godine ukupno je angažirano 7 vatrogasca sa 4 vatrogasna vozila. Evidentirano je 12 vatrogasnih intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci DVD Glina su tijekom dana izvršili 4 intervencije prijevoza pitke vode za građane. Vatrogasci JVP Petrinja izvršili su 6 intervencija prijevoza pitke vode za građane i               2 intervencije uklanjanja dimnjaka.

Primorsko-goranska županija
Dana 30. travnja u 07:31 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru u stambenoj zgradi na adresi Ivekovićeva 11, Rijeka. Radilo se o požaru stana prilikom čega je jedna osoba ozlijeđena (udisanje dima) te je zbrinuta od strane HMP. Nije bilo potrebe za evakuacijom ostalih stanara zgrade. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 08:35 sati.
 
Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 30. travnja u 17:50 sati JVP Mljet zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Babino Polje. Požarom je zahvaćen stup dalekovoda, trava, nisko raslinje i gusta borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 3500 m2 . Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP-a Mljet i DVD-a Mljet. Zatražena je pomoć zračnih snaga, međutim odustalo se zbog vremena zalaska sunca i nemogućnosti duljeg djelovanja na požarištu.
Požar je lokaliziran u 18:45 sati, a preko noći je organizirano dežurstvo na požarištu. Tijekom jutra vatrogasci rade na daljnjoj sanaciji požarišta.
 

VOS | VOS