VOS 30. / 31. prosinca 2020.

Slika /slike/Saniranje objekata u Sisku 30.12.2020.jpeg

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 30. / 31. prosinca 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
 Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, vatrogasne snage su tijekom dana 30.12.2020 aktivno radile na uklanjanju dimovodnih kanala, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te, ostale zadaće u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Na teren su poslane dodatne vatrogasne snage iz sljedećih županija: Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Ličko-senjske županije sa ukupno 43 vatrogasaca i 20 vatrogasnih vozila od kojih je 15 vozila opremljeno za rad na visini (autoljestve i zglobne platforme), dva vozila za prijevoz vatrogasaca, jedna autocisterna te dva zapovjedna vozila  koje su raspoređene na području Siska, Petrinje, Gline te općinu Majur. Zbog dodatne potrebe vatrogasaca na području Gline premještene su DVIP-e Split, Šibenik i Zadar te vatrogasci iz vatrogasne zajednice Šibensko-Kninske županije.
Tijekom 30. studenog, osim svih vatrogasnih snaga Sisačko-moslavačke županije, bilo je angažirano više od 410 vatrogasaca sa 115 vatrogasnih vozila iz 16 drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP HVZ-a. Vatrogasne snage su i tijekom noći bili na terenu, a saniranje posljedica i smanjenje ugroza za stanovništvo će se raditi i slijedećih dana.
 
Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio Hrvatske sa epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nekoliko oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te novih oštećenja. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom 30. prosinca imali oko 135 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, skidanje crijepova i fasada te ostalih izviđanja vezanih za procjenu stanja građevinskih objekata.
 
Zagrebačka županija

Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom 30. prosinca vatrogasci iz JVP-i DVD-a sa područja angažirani su na oko 114 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, dimovodnih kanala, sanaciji krovišta i fasada, a najviše na području Zaprešića, Ivanić grada, Jastrebarskog, Pokupskog i Kravarskog. Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 417 vatrogasaca sa 133 vatrogasna vozila.
 
Krapinsko zagorska županija
Tijekom dana 30. prosinca, a zbog razornog potresa čiji je epicentar bio na području Sisačko-moslavačke županije vatrogasci iz JVP-a i DVD-a imali su ukupno 22 tehničke intervencije koje su se većim dijelom odnosile na uklanjanje dimovodnih kanala i sanaciju krovišta, najviše na području Zaboka, Velikog Trgovišća, Klanjca, Marije Bistrice i Krapine. Na intervencijama je ukupno (kumulativni zbroj) sudjelovalo 98 vatrogasaca sa 35 vatrogasnih vozila.
 
Varaždinska županija
Tijekom dana 30. prosinca, a zbog razornog potresa čiji je epicentar bio na području Sisačko-moslavačke županije vatrogasci iz JVP-i i DVD-a imali su ukupno 13 tehničkih intervencija koje su se većim dijelom odnosile na uklanjanje dimovodnih kanala i sanaciju krovišta te skidanje fasade. Na intervencijama je ukupno (kumulativni zbroj) sudjelovalo 74 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.
 
Karlovačka županija
Tijekom dana 30. prosinca, a zbog razornog potresa čiji je epicentar bio na području Sisačko-moslavačke županije vatrogasci iz JVP-i i DVD-a imali su ukupno 21 tehničku intervenciju koje su se većim dijelom odnosile na uklanjanje dimovodnih kanala, uklanjanje crijepova i rušenje zidova, a najviše na području grada Karlovca. Na intervencijama je ukupno sudjelovalo (kumulativni zbroj) 100 vatrogasaca sa 33 vatrogasna vozila.
 
Ostale kontinentalne županije

U ostalim kontinentalnim županijama kao posljedica potresa zabilježeno je, za promatrano razdoblje, još 30 tehnička intervencija uklanjanja, dimnjaka, saniranja krovišta, izvida na objektima u kojima je sudjelovalo ukupno (kumulativni zbroj) 141 vatrogasac sa 48 vatrogasnih vozila.
 
 

VOS | VOS