VOS 3. / 4. prosinca 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 03. / 04. prosinca 2020. godine

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 3. prosinca na širem području gradova Split, Kaštela i Imotski pala je veća količina oborina (kiše) koja je za posljedicu imala plavljenje objekata, začepljenje odvodnih kanala, rušenja stabala i odron kamenja. Dojave su zaprimljene od jutarnjih do kasnih večernjih sati. Prema trenutno dostupnim podacima odrađeno je preko 90 tehničkih intervencija. Na intervencijama je bilo angažirano (kumulativno) 173 vatrogasaca sa 63 vatrogasna vozila iz JVP Split, JVP Imotski, DVD-a: Kaštela, Mladost i Kaštel Gomilica (DVD Solin i Slatine kao ispomoć), DVD-a: Žrnovnica, Zagvozd, Zadvarje i Podstrana. 

Varaždinska županija
Dana 3. prosinca u 21:05 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Zavojna ulica br. 6, Varaždin. Radilo se o požaru skladišnog podrumskog prostora staračkog doma u kojem se nalazila veće količina higijenskih potrepština (pelena i sl.). Uslijed požara nije bilo ozlijeđenih osoba i nije bila potrebna evakuacija štićenika doma. Vatrogasci još uvijek rade na sanaciji požarišta i odimljavanju prostorije. Na intervenciji je sudjelovalo 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Varaždin, a veći broj DVD-a bio je stavljen u pripravnost u slučaju potrebe. Intervencija vatrogasaca je u tijeku.

VOS | VOS