VOS 28. veljače / 1. ožujka 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  28. veljače / 1. ožujak 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 28. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD-a Glina).
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a: Palanjek, Budaševo i Sisak na provedbi georeferenciranog mapiranja objekata za potrebe vatrogasnog sustava.
  • Na području VOZ Petrinja angažirana je Javna vatrogasna postrojba Petrinja.
 
Dana 28. veljače 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 29 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila. Evidentirana je jedna vatrogasna intervencija
 
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 28.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11860 vatrogasaca sa 3308 vatrogasnih vozila, a odrađene su 12701 intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Realizirana intervencija na području Petrinje provedena je sa ciljem realizacije sanacije štete na objektu nastale uslijed potresa.
 
Ličko-senjska županija
Dana 28. veljače u 14:15 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Gospić – Barlete. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su vatrogasci iz JVP-a Gospić sa dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom
Požar je lokaliziran u 15:20 sati, a ugašen u 16:26 sati.
 
Primorsko-goranska županija
Dana 28. veljače u 00:01 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz prugu Bakar – Plasa - Zlobin. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 30 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke, te DVD-a Hreljin, Zlobin, Bakar i Škrljevo.
Požar je lokaliziran u 03:46 sati, a ugašen u 06:30 sati.
 
Zadarska županija
Dana 28. veljače u 15:04 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Bruvno. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 28 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje JVP Gračac sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila
Požar je ugašen u 04:29 sati.
 
Dana 28. veljače u 17:46 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu  Poličnik. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 16 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar.
Požar je lokaliziran u 20:30 sati, a ugašen u 20:45 sati.
 
Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora na području Strmice iznad Komalića koji je dojavljen dana 26.veljače u 12:56 sati u ŽVOC Šibenik i dalje je aktivan. Požar se tijekom dana 27. veljače gasio sa jednim protupožarnim zrakoplovom Canadair cl-415 na teško pristupačnom dijelu, gdje se jedan krak požara proširio prema vrhu brda. U požaru je izgorjela nepoznata površina trave, niskog raslinja, hrastove šume te naslage lišća prizemno u šumi. Tijekom dana 28.02 vatrogasci su aktivno sudjelovali u sprječavanju širenja požara. Na terenu su vatrogasci iz JVP-a Knin i DVIP Šibenik.
Požar je i dalje aktivan.
 
Dana 28. veljače u 18:23 sati ŽVOC Šibenik županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Drvenjak, Mirlović Polje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 24 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Ružić sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 20:54 sati, a ugašen u 21:20 sati.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 28. veljače u 13:13 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Dugopolje, Vučipolje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Dugopolje.
Intervencija vatrogasaca završila je u 16:00 sati.
 
Zagrebačka županija
Dana 28. veljače u 14:42 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Merenje, Petrinci. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zaprešić, te DVD-a Hruševec Kupljenski.
Požar je lokaliziran u 15:15 sati, a ugašen u 16:35 sati.
 
Karlovačka županija
Dana 28. veljače u 15:32 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Rakovica, Brezovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 100 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Rakovica.
Intervencija vatrogasaca završila je u 17:20 sati.

VOS | VOS