VOS 26. / 27. studeni 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 26. / 27. studeni 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 26. studenog 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – angažirane domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).

Prema trenutno obrađenim podacima za dan 26. studenog 2021. godine obavljene su 2 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 4 vatrogasca s 2 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Siska 1 sanacija krovišta i 1 izvid te na području Grada Petrinje 4 prijevoza vode.

Grad Zagreb
Dana 26. studenog u 17:11 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na području Trešnjevke, u Krapinskoj ulici. Požar se sa balkona obiteljske kuće na 1. katu proširio na krovnu konstrukciju i dio krovišta sa dvije kućice te je oštećena površina krovišta oko 15 m2. Jedna osoba je ozlijeđena (zadobila porezotinu) prilikom pokušaja gašenja požara te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb. 
Intervencija vatrogasaca završila je u 20:18 sati.

Koprivničko-križevačka županija
Dana 26. studenog u 20:19 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Zablatje. Radilo se o požaru namještaja i predmeta u sobi jednokatne obiteljske kuće površine 16 m2. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 38 vatrogasaca sa devet vatrogasnih vozila iz JVP Koprivnica te DVD-a Legrad, Imbriovec, Zablatje, Veliki Otok i Selnica Podravska. 
Intervencija vatrogasaca završila je u 22:43 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 26. studenog tijekom jutra na šire područje županije, a najviše područje Grada Trogira zahvatilo je kišno nevrijeme koje je prouzročilo plavljenje objekata i rušenje stabla. 
Na 13 tehničkih intervencija ispumpavanja vode iz poplavljenih objekata bilo je angažirano 26 vatrogasca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP-e Trogir i Split te DVD-a Trogir, Marina, Dugi Rat i Supetar kao i  jedna intervencija uklanjanja stabla gdje su bila angažirana dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Sinj.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS