VOS 24. / 25. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  24. / 25. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 24. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD-a Glina).
  • Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a Sisak, Sela i Jazvenik. 
  • Na području VOZ Petrinja angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Petrinja te domicilne snage DVD-a.
Dana 24. veljače 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 29 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 25 vatrogasnih intervencija.
 
Prema obrađenim podacima od dana 28.12.2020. do dana 24.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 11741 vatrogasaca sa 3260 vatrogasnih vozila, a odrađeno su 12613 intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na prijevozu vode, obilježavanju opasnih područja, snimanju objekata te izvida po dojavama.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 24. veljače u 12:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o  požaru na otvorenom prostoru na području Imotskog, kod sela Rebići. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air Tractor) te ukupno 24 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Imotski te DVD-o: Lovreć, Zagvozd i Imotski. Požar je lokaliziran u 14:30 sati, a ugašen u 16:45 sati.
 
Dana 24. veljače u 13:07 sati DVD Trogir zaprimilo je dojavu o  požaru na otvorenom prostoru na području Marine, kod naselja Vrsine. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, borova šuma i makija na površini od 2 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air Tractor) te ukupno 30 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Trogir, DVD-o: Marina, Seget Vranjica, Slatine, Trogir i Okruk.
Požar je lokaliziran u 15:45 sati, a ugašen u 19:00 sati.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 24. veljače u 13:15 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru  otvorenog prostora na području Žagrovića, zaselak Stara Straža. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovala  je JVP Knin i DVD Knin sa ukupno šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 17:20 sati.

Požeško-slavonska županija
Dana 24. veljače u 14:41 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora kod općine Velika, u naselju Oljasi. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, 15 rolo bala slame na površini od 10 ha te napušteni radni stroj kombajn. U gašenju požara sudjelovalo je DVD Toranj sa četiri vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je ugašen u 16:20 sati.
 

VOS | VOS