VOS 23. / 24. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 23./24. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.

Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja dvije županije RH, i to VZŽ Krapinsko-zagorske i Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik te domicilne snage DVD-a.
 
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak.
              
Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja pet županija RH, i to VZŽ Primorsko-goranske, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.
 
Ukupno su na dan 23. siječnja 2021. godine u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 5 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik.
 
Prema trenutno obrađenim podacima 23. siječnja 2021. godine, ukupno su bila angažirana 94 vatrogasca sa 33 vatrogasna vozila. Ukupno je evidentirano 64 vatrogasnih intervencija.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
  • VOZ Petrinja: 33 vatrogasca sa 12 vatrogasnih vozila; evidentirane 43 intervencije
  • VOZ Sisak: 35 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila; evidentirano 8 intervencija
  • VOZ Glina: 26 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila; evidentirano 13 intervencija
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Dana 23. siječnja Vatrogasna operativna zona Sisak bilježi jednu tehnički zahtjevniju intervenciju, a riječ je o skidanju križa sa crkve Sv. Mihaela u Prelošćici koja je uspješno izvršena. Na tehničkoj intervenciji sudjelovali su vatrogasci iz JVP Sisak.

Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 23.01.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 9886 vatrogasaca sa 2585 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11333 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Do pisanja ovog izvješća bilježimo 8 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Petrinja, JVP Split, JVP Petrinja, DVD-a Otočac, IVP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 
Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku, kao i nastajanje novih oštećenja na istim i drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta, zidova i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 23. siječnja imali 44 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. 
Na navedenim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) su sudjelovala 264 vatrogasca sa 117 vatrogasnih vozila.

VOS | VOS