VOS 22. / 23. rujan

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 22. / 23. rujan 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati

Šibensko-kninska županija

Požar trajekta „Moli“ na lokaciji Šibenik – TEF-ovo pristanište u uvali Stanuča, predio Crnica, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu 20. rujna u 05:29 sati, lokaliziran je 22. rujna u 07:00 sati, a proglašen ugašenim u 18:00 sati. Tijekom proteklih dana požar je gasio veći broj vatrogasaca iz JVP i DVD-a Šibenik te se koristio i Eko-brod, a za pretakanje goriva bila je angažirana tvrtka Cijan. Opožaren je veći broj prostorija koje su tijekom 21. i 22. rujna gašene. Tijekom dana na osiguranju i saniranju požarišta sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Šibenik. Ugljični monoksid koji je kao produkt nepotpunog izgaranja nastao u požaru, otežavao je gašenje.

VOS | VOS