VOS 20. / 21. studeni 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 20. / 21. studeni 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potrsa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 20. studenog 2021. nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Nije bilo aktivnosti.


Istarska županija
Dana 20. studenog u 20:30 sati JVP Pula zaprimila je dojavu o požaru stana u Ulici Mate Balote, Pula.  Požarom je zahvaćeno nekoliko kuhinjskih elemenata i klima uređaj, a jedna je osoba (korisnik stana) predana HMP na pregled. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Pula sa četiri vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 20:37 sati, a ugašen u 20:42 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS