VOS 20. / 21. prosinca 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 20. / 21. prosinca 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Grad Zagreb
VOC Grada Zagreba zaprimio je dana 20. prosinca u 15:35 sati dojavu o požaru u kući na adresi Šoltanska 5 u Sigečici u Gradu Zagrebu. Požarom je zahvaćena elektroinstalacija i namještaj u sobi u prizemlju objekta prilikom čega je došlo do trovanja produktima izgaranja vlasnika objekta. Zatraženo je angažiranje HMP te je osoba prevezena u bolnicu.
U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila.
U 15:41 sati požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završena je u 16:01 sati povratkom u postaju.
 
VOC Grada Zagreba zaprimio je u dana 20. prosinca u 16:20 sati dojavu o požaru u kući na adresi Pleternička 2 u Dubravi, Grad Zagreb. Požar je izbio u prizemlju kuće površine oko 80 m² te se proširio na tavanski prostor i krovište. Zbog velike količine gorivog materijala odnosno velike količine smeća na tavanu, bilo je potrebno angažirati više snaga te nakon što je požar lokaliziran nastavljeno je raskapanje i raščišćavanje tavanskog prostora kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje požara.
U gašenju požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila.
Od 21:15 sati, i tijekom noći na osiguranju požarišta bila su prisutna 3 vatrogasca JVP Zagreb sa vatrogasnim vozilom (autocisterna).
 

VOS | VOS