VOS 2. / 3. svibnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 02. / 03. svibnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 02. svibnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  •  Na području VOZ Glina – bez potrebe za angažiranjem domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez potrebe za angažiranjem domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja– angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 02. svibnja 2021. godine ukupno je angažiran 1 vatrogasac sa 1 vatrogasnim vozilom. Evidentirane su 2 vatrogasne intervencije. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci su tijekom dana izvršili jednu intervenciju prijevoza pitke vode građanima te jednu intervenciju čišćenja kolnika.

Karlovačka županija
Dana 02. svibnja u 15:49 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru krovišta u Slunju u Ogulinskoj ulici br. 1. Na intervenciju gašenja požara izašao je DVD Slunj sa 8 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. Požarom je zahvaćena površina od oko 30 m2 u tavanskom dijelu kuće te je oštećena drvena krovna konstrukcija, unutarnji dijelovi stambenog objekta - kupaona, WC, dnevni boravak i fotonaponski paneli za proizvodnju struje.
Požar je lokaliziran u 17:05 sati, a ugašen u 17:40 sati.

VOS | VOS