VOS 2. / 3. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 02./03. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, vatrogasne snage su tijekom dana 02.01. te noći 03.01. nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života. Tijekom jutra su se izvršile smjene ljudstva sa dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga, Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području Gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.
Tijekom 2. siječnja, osim svih raspoloživih vatrogasnih snaga Sisačko-moslavačke županije, bilo je angažirano ukupno 488 vatrogasaca sa 122 vatrogasnih vozila iz 17 drugih vatrogasnih zajednica županija te DVIP Dubrovnik HVZ-a. Prilikom rada na objektima 2 vatrogasca su ozlijeđena iz DVD-a Kupinečki Kraljevec i Gračani. Ukupno do sada bilježimo 6 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik te DVD-a Novalja ).
Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena, a saniranje posljedica ovog razornog potresa vatrogasne snage (uz svakako i HGSS, Oružane snage RH, Crveni Križ i dr.) nastavljaju dokle bude potrebe za njihovim angažiranjem.

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio Hrvatske sa epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te su nastala i nova oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba tijekom dana 02.01. imali su 80 tehničkih intervencija. Do sada je odrađeno 165 intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata.
 
Zagrebačka županija
Tijekom dana 02. siječnja zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije zabilježeno je 50 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, dimnjaka te sanaciji krovišta i fasada (podaci iz aplikacije UVI). Na kojima su sudjelovali vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja zagrebačke županije.
 
 

VOS | VOS