VOS 19. / 20. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 19./20. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja dvije županije RH, i to VZŽ Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik te domicilne snage DVD-a.
 
Na području VOZ Sisak angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.   

Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja šest županija RH, i to VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Dubrovačko-neretvanske i Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.
 
Ukupno su na dan 19. siječanj 2021. godine u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 7 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik.
 
Prema trenutno obrađenim podacima za 19. siječanj 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 140 vatrogasca sa 39 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 107 vatrogasnih intervencija.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
  • VOZ Petrinja: 45 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila; evidentirano 35 intervencija
  • VOZ Sisak: 62 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila; evidentirano 61 intervencija
  • VOZ Glina: 33 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila; evidentirano 11 intervencija 
 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 19.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 9431 vatrogasca sa 2410 vatrogasna vozila, a odrađeno je 10744 intervencija.

Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).


Grad Zagreb
 Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku, kao i nastajanje novih oštećenja na istim i drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta, zidova i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a (Vrapče i Vidovec) sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 19. siječnja imali 11 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na navedenim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 44 vatrogasaca sa 20 vatrogasna vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Dana 19. siječnja u 15:55 sati JVP Grada Zagreba zaprimila je dojavu o požaru u objekta. Radilo se o požaru drvenog stola i elektroničke opreme u prizemlju dvoetažnog stana površine 60 m². U požaru je ozlijeđena jedna osoba radi udisanja dima, te su je zbrinuli djelatnici HMP-a. Na intervenciji su sudjelovala ukupno 22 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Grada Zagreba i DVD-a Kustošija i Odranski Obrež.
Intervencija vatrogasaca je završila u 17:03 sati.

VOS | VOS