VOS 16. / 17. srpnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 16. / 17. srpnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 16. srpnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – angažirane su domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 16. srpnja 2021. godine angažirano je 8 vatrogasaca sa 6 vatrogasna vozila. Evidentirano je 6 vatrogasnih intervencija.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Provedeno je 6 vatrogasnih intervencija, 5 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 1 izvid na području Grada Siska.

 

Zadarska županija
Dana 16. srpnja 2021. u 10:20 sati ŽVOC Zadar ponovno je zaprimio informaciju o požaru trave, niskog raslinja i makije na području sjeverno od mjesta Vrana na minski sumnjivom području na području brda Debeljak. Požar se nadzirao od strane DVD-a Pakoštane dok se požar nije proširio u popodnevnim satima i na dio koji nije minski sumnjiv pa je zatraženo angažiranje zračnih snaga. Angažirana su 2 protupožarna zrakoplova Canadair te 25 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP i DVD Biograd te DVD-a Pakoštane i Drage.
S obzirom da je požar ugrožavao prometnicu ŽC 6064 (dionica Vrana – Miranje) ista je zatvorena za promet  u oba smjera u vremenu od 14:34 do 06:03 sata.
Požar je ugašen 17. srpnja u 06:14 sati, opožarena površina još nije procijenjena.

Dana 16. srpnja u 22:59 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Lavdara koji se nalazi istočno od mjesta Sali na Dugom Otoku. Na otok je brodom upućeno 15 vatrogasaca DVD-a Sali. Požarom je zahvaćena trava S obzirom na brzo širenje požara odlučeno je da je potrebno izvršiti evakuaciju svih osoba sa otoka. Evakuirano je oko 50 osoba (mještana i turista) sa brodovima lučke kapetanije policije i vatrogasaca. Iz JVP Zadar upućeno je 10 vatrogasaca sa 2 vatrogasna broda među kojim je na otok otišao i županijski vatrogasni zapovjednik. 
Rano ujutro već od 06:00 sati na požarištu su upućena 2 protupožarna zrakoplova  Canadair koji su do 06:50 sati djelovali na ovom požaru kada su preusmjereni na drugi požar. Umjesto njih na ovaj požar biti će angažiran protupožarni zrakoplov Air-tractor.
U tijeku je organizacija prijevoza pripadnika Intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar HVZ-a na otok.

Splitsko – dalmatinska županija
Požar koji je dojavljen 15. srpnja 2021. u 15:34 sati na području Vinovca kod Marine i koji je zahvatio oko 5 ha borove šume, makije i niskog raslinja proglašen je ugašenim 16. srpnja u 12:00 sati. 

Dana 16. srpnja u 21:00 sati ŽVOC Split zaprimio je, preko ŽC 112 Split, dojavu o požaru na otvorenom prostoru između uvale Krušica i Blaca na južnoj strani otoka Brača. Gašenje požara je otežano zbog teško pristupačnog terena. Za prijevoz vatrogasaca do požarišta korišten je brod policije. 
U gašenju požara sudjeluje 33 vatrogasca sa 12 vatrogasnih vozila iz DVD-a Milna, Supetar, Bol, Pučišća i Selca. 2 Canadaira su preusmjerena u 06:50 sati sa požara na otoku Lavdara na ovaj požar.
Gašenje požara je u tijeku, a tijekom jutra će se vršiti prebacivanje „kruški“ na požarište te će se angažirati jedan helikopter Mi8MTV.
Za sada okvirno procijenjena opožarena površina je oko 15 ha većinom trave i niskog raslinja.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS