VOS 16. / 17. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 16./17. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 16. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja VZŽ Šibensko-kninske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split te domicilne snage DVD-a.
 
Na području VOZ Sisak angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.

Na području VOZ Petrinje angažirane su snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i  Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i javne vatrogasne postrojbe.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 8 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split.
 
Prema trenutno obrađenim podacima za 16. siječanj 2021. godine, ukupno je bilo angažirano 240 vatrogasaca sa 70 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 507 vatrogasnih intervencija. Važno je istaknuti da je tijekom 16. siječnja zabilježen značajniji broj intervencija izvida i pregleda objekata na kojima nije bilo potrebe za djelovanjem.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
VOZ Petrinja: 41 vatrogasac sa 12 vatrogasnih vozila; evidentirano 49 intervencije
VOZ Sisak: 63 vatrogasca sa 18 vatrogasnih vozila; evidentirano 62 intervencije
VOZ Glina: 136 vatrogasca sa 40 vatrogasnih vozila; evidentirano 396 intervencija 
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
 
U svezi stanja sa COVID-om do pisanja ovog izvješća nije prijavljen ni jedan oboljeli. 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 16.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 9003 vatrogasca sa 2275 vatrogasna vozila, a odrađeno je 10367 intervencija. 

Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 
Grad Zagreb 
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 27 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na navedenim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 155 vatrogasaca sa 63 vatrogasna vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 18 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, nestabilnih zidova, sanacije dimnjaka i/ili krovišta te izvida (podaci iz aplikacije UVI).
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) su sudjelovala 71 vatrogasaca sa 23 vatrogasnih vozila.
 
Virovitičko-podravska županija
Dana 16. siječnja u 17:05 sati ŽC112 Virovitica zaprimio je dojavu od tvrtke Ciprijanović d.o.o. o požaru silosa za pelete na adresi Bijeljevina Orahovička  (Orahovica) br. 3. Opožaren je dio sistema za proizvodnju peleta. Za gašenje ovog požara angažiran je veći broj vatrogasaca iz DVD-a Orahovica, Čačinci, Crkvari, Nova Jošava, Stara Jošava i Dolci, ukupno 43 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila.   
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 19:20 sati.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 16. siječnja u 00:37 sati DVD Bol zaprimio je dojavu o požaru kuće (jedne od više kuća u nizu) na adresi Murvica 23, Bol na Braču. U požaru je izgorjela jedna kuća (dvokatnica) te se požar proširio na drugu zahvativši dio krovišta i jedan apartman. U gašenju ovog požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a Bol.
Požar je lokaliziran u 02:20 sati , nakon čega se je pristupilo saniranju i raščišćavanju požarišta te je proglašen ugašenim  u 08:30 sati.
 
Primorsko-goranska županija
Dana 16. siječnja u 17:20 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru kuće u Rijeci na adresi Šamburinski Put, 17. Požar se je sa dimnjaka proširio na dio krovišta pri čemu je opožareno oko 9 m2 krovišta. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Rijeka. Uslijed šoka zbog požara jedna je osoba (trudnica) zatražila liječničku pomoć.
Požar je ugašen u 18:05 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 16. siječnja u 09:22 sati DVD Korčula zaprimio je dojavu o požaru kuće na lokaciji Postrana-Žrnovo. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o požaru u prostoru u kojoj se nalazi komin (dogradnja, sastavni dio kuće). Prilikom gašenja uz ložište pronađena je starija ženska osoba koja je smrtno stradala.
U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca DVD-a Korčula sa 2 vatrogasna vozila.
Požar je ugašen u 10:30 sati.
 

VOS | VOS