VOS 15. / 16. prosinca 2020.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 15. / 16. prosinca 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Grad Zagreb
Dana 15. prosinca u 18:15 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Aleja Hermanna Bollea br. 15a (Medveščak). Radilo se o požaru borova za prodaju, drvene barake i drvenih paleta. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 22:31 sati.

VOS | VOS