VOS 14. / 15. rujna 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 14. / 15. rujna 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 14. rujna 2021. Angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – angažirane domicilne snage (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 14. rujna 2021. godine obavljeno je 16 vatrogasnih intervencija na kojima je angažirano 26 vatrogasaca sa 16 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Siska 1 prijevoz vode, na području Grada Petrinje 5 prijevoza vode te na području Grada Gline 10 prijevoza vode.
 
Karlovačka županija
Dana 14. rujna u 11:21 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Otok (Grad Karlovac). Radilo se o požaru trave i niskog raslinja koji je zahvatio površinu od 0,1 ha. Tijekom gašenja požara pronađena je smrtno stradala osoba. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Karlovac.
Požar je ugašen u 12:05 sati.
 
Primorsko-goranska županija

Dana 14. rujna u 17:47 sati VOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Hreljina. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja koji je zahvatio površinu od oko 8 ha. Zbog požara zatvoren je promet željezničkom prugom i u dogovoru sa HŽ očekuje se otvaranje prometa u 05:30 sati. U gašenju požara sudjelovalo je 50 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka, DVD-a Sušak, Drenova, Kraljevica, Viškovo, Jelenje, Hreljin, Bakar, Škrljevo i Zlobin.
Požar je lokaliziran  15. rujna u 03:35 sati, a u tijeku je sanacija požarišta.
 
Zadarska županija
Dana 14. rujna u 11:17 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Grbe (Grad Nin). Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i smrike koji je zahvatio površinu od oko 72 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i DVD Pljusak te dva Air Tractora.
Požar je ugašen u 15:32 sati.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 14. rujna u 08:00 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Mratovo (općina Promina). Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i smrike koji je zahvatio površinu od oko 90 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 49 vatrogasaca sa 24 vatrogasna vozila iz JVP Knin, Drniš, VZ Šibensko kninske županije, DVD-a Biskupija, Sveti Juraj Kistanje, Knin, Ružić, Drniš i Promina. Od zračnih snaga angažirana su tri protupožarna zrakoplova Canadair i dva Air-Tractor.                                                                                    Požar je pod nadzorom gasitelja, a tijekom noći na dežurstvu ostaje šest vatrogasaca sa dva vozila iz JVP Drniš i DVD Promina.
 
Dana 14. rujna u 14:45 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Puljane (općina Promina). Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i smrike koji je zahvatio površinu od oko 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš, DVD Drniš, Promina i Ervenik. Od zračnih snaga angažirana su dva Air-Tractora.                                                                                                               Požar je pod nadzorom gasitelja, a tijekom noći na dežurstvu ostaju 4 vatrogasca sa dva vozila iz DVIP Šibenik i JVP Drniš.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 14. rujna u 12:57 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na naselja Gizdavac (općina Muć). Požarom je zahvaćeno 4 ha trave i niskog  raslinja. U gašenju požara uključio se  Air Tractor koji je bio u izviđanju te ukupno 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Muć, Dugopolje, Klis i Zagora.
Požar je ugašen u 20:00 sati.
 

VOS