VOS 13. / 14. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 13./14. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.


Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
Vatrogasne snage su tijekom 13. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama Zbog povoljnijih vremenskih uvjeta više vatrogasnih zajednica županija je angažirano na sanaciji posljedica od potresa.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja VZŽ Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split te domicilne snage DVD-a.
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Zagrebačke županije te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe   .
 Na području VOZ Petrinje angažirane su snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe.
 
Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 10 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Split.
 
Prema trenutno obrađenim podacima 13. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 231 vatrogasaca sa 64 vatrogasna vozila. Ukupno je trenutno evidentirano 191 vatrogasnih intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
VOZ Petrinja: 64 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila; evidentirano 76 intervencija
VOZ Sisak: 66 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila; evidentirano 39 intervencija
VOZ Glina:101 vatrogasac sa 32 vatrogasnih vozila; evidentirano 76 intervencija 
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
 
Dana 13.01. odrađena je intervencija uklanjanja stabla koje je palo na prometnicu u selu Gornji Klasnić te je isto onemogućilo prometovanje na toj dionici ceste. Dojava je zaprimljena od snage Obavještajne pukovnije, a intervenciju su u brzom vremenskom periodu odradili K9 tim od DVD-a Karlovac (VOZ Glina)
U svezi stanja sa COVID-om do pisanja ovog izvješća nije prijavljen ni jedan oboljeli. 
Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 14.01.2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 8377 vatrogasaca sa 2070 vatrogasna vozila, a odrađeno je 9482 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci i broj će se sigurno povećati.
 
Do sada bilježimo 7 lakše ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku te nastajanje novih oštećenja na drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom navedenog promatranog razdoblja imali 36 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativni zbroj) 170 vatrogasaca sa 70 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
Dana 29. prosinca potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, snažno se osjetio i Zagrebačkoj županiji. Tijekom navedenog promatranog razdoblja vatrogasci iz JVP-a i DVD-a sa područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 13 tehničkih intervencija  uklanjanja crijepova, sanacije dimnjaka i/ili krovišta te izvida (podaci iz aplikacije UVI).
Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 37 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.
 
Osječko – baranjska županija
Dana 13. siječnja u 19:21 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o curenju plina u kući na adresi Markovac Našički, Franje Strapača br. 155. Radilo se o curenju gradskog plina u obiteljskoj kući te je izvršeno zatvaranje ventila. Na intervenciji sudjelovala su tri vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Našice. Tijekom intervencije dvije su osobe zbrinute od strane HMP, a razlog zbrinjavanja nije poznat.
Intervencija vatrogasaca završila je u 20:16 sati.

 

VOS | VOS