VOS 13. / 14. rujan

Splitsko – dalmatinska županija

Dana 13.09.2020. u 15:42 sata JVP Trogir zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Pivetova Glavica u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu. Požarom je zahvaćena površina od oko 5 ha većinom guste borove šume i makije. Šireći se, požar je ugrozio i kuće u Okrugu Gornjem.

Tijekom gašenja požara 2 vatrogasca iz JVP Trogir su ozlijeđena. Jednom vatrogascu je pozlilo te je zbrinut od strane HMP te nakon primanja više infuzija pušten na kućnu njegu (uz obvezu mirovanja) dok drugi ima ozljedu stopala. Od zračnih snaga angažirana su 2 Canadaira te jedan Air Tractor.

Požar je lokaliziran u 17:45 sati, saniranje požarišta je u tijeku.

Tijekom gašenja prvog požara, ŽVOC Split je u 18:19 sati zaprimio dojavu o novom požaru raslinja na području Vela Gomila u blizini nove crkve u Okrugu Gornjem. Požar je nastao na oko 1 km istočno od prvog požara. Ovim požarom opožareno je oko 0,5 ha niskog raslinja i makije te odlagalište bio otpada. Dio vatrogasaca sa prvog požara preusmjeren je na ovaj požar, a osim vatrogasaca, u saniranju ovog požara koristili su se i radni strojevi kako bi se razgrnuo bio otpad radi lakšeg gašenja.

Ovaj požar je lokaliziran u 19:50 sati.

Za gašenje oba požara angažiran je veliki broj vatrogasnih snaga ukupno 121 vatrogasac sa 34 vatrogasna vozila iz JVP i DVD-a Trogir, DVD-a Okruk, Marina, Seget-Vranjica, Slatine, Kaštela, Mladost, Gomilica, Dugi Rat, Klis, JVP i DVD-a Split, DVIP Divulje te sezonske snage iz Sinja.

Jedan dio vatrogasnih snaga je tijekom večeri otpušten sa požarišta, a tijekom noći prvo požarište su osiguravala i sanirala 43 vatrogasca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP-a Trogir i Split, DVIP Divulje te DVD-a Okruk, Slatine, Gomilica, Marina, Seget-Vranjica te Sinj (sezonske snage), a na drugom požaru je tijekom noći na osiguranju i saniranju požarišta ostalo 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Okruk, Marina, Kaštela i Mladost.

Osim vatrogasnih snaga, zbog sumnje na namjerno izazivanje požara, bilo je angažirano više policijskih službenika, a jedna je osoba privedena koja se dovodi u svezu sa izazivanjem ovih požara.VOS | VOS