VOS 05. / 06. prosinac 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 05. / 06. prosinac 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 5. prosinca 2021. nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – bez angažiranja domicilnih snaga.
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 5. prosinca 2021. godine nije bilo vatrogasnih intervencija.

Osječko-baranjska županija
Dana 05. prosinca u 07:11 sati ŽVOC Osijek zaprimio je dojavu o požaru teglenice na adresi Osijek, Pampas BB. Na plovnom objektu teglenica požarom je bilo zahvaćeno 16 m2 zapovjednog mosta, spremnik s gorivom, motorna pumpa te je nagorjela površina iste. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 30 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Osijek i DVD-a: Osijek Gornji Grad i Retfala Osijek. 
Intervencija vatrogasaca završila je u 10:32 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 05./06. prosinca na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica većih oborina koje su zahvatile područje županije. Radi se o ispumpavanjima vode iz poplavljenih objekata, uklanjanju stabla/grane, te izvida po dojavi. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 27 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je sudjelovalo ukupno 79 vatrogasaca sa 36 vatrogasnih vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS