VOS 02. / 03. prosinac 2021.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim  vatrogasnim intervencijama za dan 02. / 03. prosinac 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 2. prosinca 2021. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 2. prosinca 2021. godine obavljene su 2 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 2 vatrogasca s 2 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Na području Grada Petrinje 2 prijevoza vode.


Koprivničko-križevačka županija
Dana 02. prosinca u 08:23 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru kuće na adresi Javorovac (Novigrad Podravski). Prilikom pretrage objekta vatrogasci su pronašli smrtno stradalu osobu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Koprivnica i DVD-a Novigrad Podravski.
Intervencija vatrogasaca završila je u 11:04 sati.

Zadarska županija
Dana 02. prosinca u 19:04 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Sukošan, Josipa Peričića. Požarom je bilo zahvaćeno visoko prizemlje i potkrovlje obiteljske kuće. Uslijed požara nije bilo stradalih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i DVD-a Sukošan.
Intervencija  vatrogasaca završila je u 22:46 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 02. prosinca u 23:24 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru u javnom garažnom objektu na adresi Split, Tijardovićeva ulica. Požarom je bilo zahvaćeno 10 motocikala te 7 osobnih automobila. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Split i DVD Split.
Požar je ugašen u 00:30 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS