Vježba SIGURNOST 24 na Rabu

Slika /slike/press_photo.jpeg

Poziv za medije

Pozivamo Vas da medijski popratite održavanje međuresorne vježbe SIGURNOST 24 koja će se održati 13. lipnja 2024. godine na otoku Rabu, na adresi: Ivana Rabljanina 17, Rab.
 
Program:
15:50  Dolazak visokih uzvanika na mjesto održavanja vježbe i lokaciju Lukobran Rab
16:05 - 16:10 Prezentacija vježbe u zapovjednom vozilu te prikaz sustava veza
16:20 - 16:50 Početak i praćenje vježbe „SIGURNOST 24” (prijenos scenarija vježbe i slika s terena)
17:00 - 17:15 Postrojavanje i pozdrav sudionika vježbe
17:35 Odlazak visokih uzvanika

 
Tema vježbe je postupanje snaga u slučaju istovremenog požara otvorenog prostora koji se dogodio na otoku Rabu i požara na plovnom objektu te koordinacija lokalnih snaga koje pristižu u pomoć. U vježbi sudjeluju operativne snage Hrvatske vatrogasne zajednice, Primorsko-goranske, Karlovačke, Istarske i Ličko-senjske županije te snage iz sustava CZ-a otoka Raba.

Scenarij vježbe
Točkom 33. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini (Zaključak KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024.), predviđeno je da Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s nadležnim tijelima sustava domovinske sigurnosti izradi elaborat vatrogasnog dijela vježbe „SIGURNOST 24“ koji obuhvaća djelovanje vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u gašenju požara (i drugim aktivnostima s tim u vezi).
 
Cilj vježbe je provjera funkcioniranja rada tijela sustava domovinske sigurnosti (SUDOS), profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, intervencijskih vatrogasnih postrojbi, zračnih protupožarnih snaga, NAMIRG tima, županijskih operativnih zapovjedništava i Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH, u odgovoru na požar plovnog objekta, veliki požar na otvorenom prostoru na otoku primorske Hrvatske i požara objekta i druge vrste ugroza te izvanrednih događaja na kopnu u unutrašnjosti Hrvatske.
Cilj se planira ostvariti kroz uvježbavanje i provjeru angažiranja domicilnih vatrogasnih snaga i postepenog narastanja snaga izvanrednim angažiranjem susjednih postrojbi iz okolnih županija te intervencijske vatrogasne postrojbe HVZ-a, koordinacije lokalnih snaga i snaga koje pristižu u pomoć te provjera njihovih operativnih sposobnosti i suradnje pripadnika zemaljskih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i zračnih protupožarnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske na intervencijama gašenja požara plovnog objekta i požara otvorenog prostora na otoku Rabu.

Cilj je i uvježbavanje i provjera angažiranja domicilnih vatrogasnih snaga profesionalnih i dobrovoljnih u gašenju zahtjevnijeg požara objekta visokog objekta, evakuacije i spašavanju osoba te intervencijama tehničkog tipa (prometna nesreća s akcidentom i spašavanja u prometu) u Gradu Varaždinu.
Cilj je i provjera funkcionalnosti izrađenih standardnih planova postupanja te provjera novouvedenih sredstava komunikacije i prijenosa informacija video sustavima putem UAS-a (dronova) i njihova koordinacija.
 
 
A. Na lokaciji radne točke 1. grad Rab (otok Rab) u Primorsko-goranskoj županiji 13. lipnja planirano je:
 
  1. Vježba na morskoj površini na području uvale Sv. Fumija, Rt Frkanj, (akvatorij ispred Grada Raba) i gašenje požara na palubi broda (prijedlog - trajekt Rapske plovidbe) na poziciji - sidrište luke Rab (pod Županijskom lučkom upravom Rab). Požar eskalira i posada broda nema kontrolu nad požarom, nije u mogućnosti sama ugasiti požar, traži se pomoć, helikopter OS RH iz zraka spušta tim NAMIRG za gašenje požara, po završetku gašenja požara, brod se svojim pogonom premješta s sidrišta na vez u luku Rab (Vela riva - mjesto zakloništa) i obavlja se pregled nastalih oštećenja uslijed požara.
 
  1. Vježba na terenu u mjestu Kampor na području poluotoka Frkanj i gašenje požara koji se brzo širi u pravcu istoka i ugrožava građane na poluotoku. Zbog dugotrajne suše požar se brzo širi prema crnogoričnoj šumi. Domicilni vatrogasci te ostale dodatno angažirane zemaljske vatrogasne snage pristupaju požaru s kopnene strane te brodicom i postavljaju plutajuću pumpu za gašenje i dopunu kruške. Iz zraka zračne snage OS RH putem PP zrakoplova (canadair i air traktor) izbacuju na područje zahvaćenosti požarom more koje će prikupljat iz uvale Sv Fumija.
 
U vježbi planirano je sudjelovanje domicilnih snaga vatrogasnih postrojbi PZO otoka Raba, profesionalnih i dobrovoljnih snaga VZPGŽ, VZIŽ, VZLSŽ vatrogasnog modula VZKŽ, HVZ-IVP, zračnih protupožarnih snaga HRZ-a/MORH, Rapske plovidbe, Lučke kapetanije, pomorske policije, temeljne policije PP Rab, Stožera civilne zaštite Rab, Crvenog križa otoka Raba, Hitne medicinske pomoći i ostalih sudionika sukladno Elaboratu vježbe.

 
Kontakt osoba: Nina Francetić, mediji@hvz.hr, 091/112-0003.                 

Pisane vijesti