Sastanci sudionika Programa aktivnosti

Slika /slike/Sastanak PA 31.5.jpg

U prostoru Državne vatrogasne škole u Zagrebu u utorak 31. svibnja 2022. godine održani su sastanci vezani uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini.

Načelnik sektora za program, sigurnost i potporu Siniša Petkoviček je pozdravio sudionike i istaknuo da je naglasak prvog sastanka na točkama iz Programa aktivnosti vezanima uz protupožarne aktivnosti uz pružni pojas. U provođenje programa su uključene tvrtke iz sastava HŽ-a i privatne tvrtke koje izravno sudjeluju u željezničkom prometu.
 
Petkoviček je istaknuo da je ove godine zabilježeno povećanje ukupnog broja požara te požara uz pruge, prvenstveno zbog vremenskih uvjeta, zbog čega je potrebno provoditi određene mjere ovisno o vremenskim uvjetima i van protupožarne sezone. Zabilježeni su požari i na kontinentu uz pružne pravce. U prošloj godini je veliki problem s požarima uz pruge bio u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je trenutno stanje puno bolje i nisu zabilježeni požari u ovoj godini.
 
Od početka ove godine velik broj požara je izbio uz pruge na području Splitsko-dalmatinske županije. Zabilježeno je 8 većih požara, što je više nego kroz cijelu prošlu godinu. Prema izvješću zapovjednika VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivana Kovačevića, istaknuto je da je potrebno poduzeti mjere za sprečavanje izbijanja požara, prvenstveno kod pridržavanja dogovorenog ograničenja brzine na problematičnim dionicama.
 
O situaciji na području Primorsko-goranske županije govorio je zapovjednik VZŽ-a Mladen Šćulac. Već u 2. i 3. mjesecu je bila povećana opasnost od izbijanja požara zbog vremenskih prilika. Posebno su ugroženi dijelovi oko Vrbovskog i Skrada. Kao dobra praksa pokazalo se korištenje pružnog vozila s cisternom vode i vatrogasnom opremom smještenog na Škrljevu, jer je velik problem dostava vode vatrogascima koji gase uz prugu.
 
Predstavnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa istaknuo je da je ove godine zabilježeno povećanje incidenata koji uključuju i požare. Uz požare izazvane kočenjem, zabilježeni su i požari koji su se proširili na pružni pojas zbog spaljivanja korova na obližnjim parcelama. Naveden je i problem gomilanja drvenih pragova uz pruge, koji predstavljaju potencijalnu opasnost zbog izbijanja požara.

Prema izvješćima predstavnika tvrtki koje se bave željezničkim prijevozom, redovno se izrađuju planovi zaštite od požara, provode se pregledi i remonti vozila te se djelatnici educiraju o radnjama u slučaju izbijanja požara te o dionicama pruga na kojima je moguće izbijanje požara.
 
Zaključeno je da je potrebno održavati komunikaciju među sudionicima i ubrzati informacije o potencijalnim opasnostima na dionicama. Također se mora provjeriti stanje s projektom ugradnje senzora za praćenje povećanja temperature na dijelovima pružnih vozila.
 
Redoviti sastanak Sudionika programa
Uslijedio je redoviti sastanak ostalih sudionika Programa aktivnosti. Na početku sastanka Petkoviček je istaknuo da broj sudionika raste, te da je do sada uključenu 48 različitih ministarstava i agencija te sve jedinice lokalne samouprave, što Programu daje izuzetan značaj.
 
U obraćanju okupljenima, Petkoviček se osvrnuo na organiziranje vježbe SIGURNOST 2022 koja će uz lokacije u Hrvatskoj, biti održana u Sloveniji. Nakon 2 godine stanke zbog epidemioloških razloga, ide se s provedbom vježbe koja je kruna priprema za predstojeću sezonu.
 
Također je istaknuo da su odrađeni pripremni sastanci, odrađene vježbe za prijevoz vatrogasaca helikopterom, za spašavanje iz dubina i s visina te za navođenje zrakoplova. Istaknuo je obuku koju je HVZ organizirao za njemačke vatrogasce. Istaknuta je uloga državne vatrogasne škole u organizaciji obuka i vježbi. Pokrenuta je nabava potrebne zaštitne opreme za vatrogasce, a novost ove godine su 4 nove lokacije na kojima će biti smještene dodatne vatrogasne snage.
 
Očekuje nas toplo i sušno ljeto
Pukovnik Mijatović iz Zapovjedno operativnog središta Glavnog stožera Hrvatske vojske je istaknuo da su ostvarene sve do sada predviđene zadaće iz programa. Uz uvježbavanje vatrogasaca za prijevoz helikopterom, organizirano je uvježbavanje protupožarnog voda za iskrcavanje na otok upotrebom desantnog broda i desantnog čamca. Najveći angažman se i ove godine očekuje od protupožarnih zračnih snaga.
 
Veliku ulogu u djelovanju zračnih snaga ima i Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Agencija za civilno zrakoplovstvo koje u suradnji s HVZ-om izrađuje potrebne standardne operativne postupke, pogotovo u radu s bespilotnim letjelicama.
 
Državni  hidrometeorološki zavod je 1. travnja krenuo sa svim aktivnostima, koje uključuju dostavljanje potrebnih prognoza i izračuna vezanih uz opasnost nastanka požara raslinja. Nabavljeni su novi moderni meteorološki radari, koji će do kraja godine biti u potpunosti u funkciji. Predstavnik DHMZ-a je istaknuo da nas očekuje toplije i suše ljeto.
 
Ravnateljstvo policije u sklopu programa nastavlja s poslovima iz svog djelokruga rada. Po potrebi interventna policija je spremna za dodatni angažman, a također su planirane patrole na mjestima na kojima se sumnja u moguće podmetanje požara. Ravnateljstvo civilne zaštite je u slučaju većih požara spremno angažirati Državnu intervencijsku postrojbu civilne zaštite.
 
Zavod za hitnu medicinu će omogućiti dodatne timove HMS-a za kopneni prijevoz, a zračni prijevoz pacijenata se nastavlja kao i do sada u suradnji s MORH-om, MUP-om i vatrogascima. U slučaju potrebe kod većih požara, biti će angažiran Hrvatski crveni križ za logističku pomoć snagama na terenu.
 
Hrvatska gorska služba spašavanje je u sklopu priprema odradila 2 helikopterske vježbe, a organizirat će se i redovna dežurstva u Divuljama tijekom sezone. Planirano je i sudjelovanje u vježbi sigurnost.
 
Pojačani inspekcijski nadzori
Sve inspekcijske službe povezanu uz Program aktivnosti, povećale su broj inspekcijskih nadzora u odnosu na prošlu godinu, kada je djelovanje bilo otežano zbog koronavirusa.
 
Načelnik sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite Nikola Turkalj je istaknuo da je od početka godine  podignuto 107 prekršajnih i optužnih prijedloga zbog spaljivanja na otvorenom prostoru. Također je predložena Zabrana prijevoza eksplozivnih tvari vikendom zbog pojačanog prometa.
 
Glavni vatrogasni inspektor Mladen Barišić iz Sektora za inspekcijski nadzor HVZ-a istaknuo je da je do sada provedeno 110 inspekcijskih nadzora. Povećan je broj predstavki, a inspektori zaduženi za pojedine županije će obavljati nadzor i u županijama u kojima nema inspektora.
 
Aktivnosti drugih subjekata
Hrvatske šume i ove godine organiziraju interventne grupe radnike za gašenje početnih požara. Planira se izgradnja  80 km prosjeka s elementima šumske ceste, održavanje 260 km prosjeka te suradnja s HVZ-om u reklamnim kampanjama. Kampanja ciljano ide na traženje pomoći od pojedinca, a cilj je uključiti javnost u zaštitu od požara. Također je istaknuta upotreba 96 kamera za videonadzor postavljenih na 48 lokacija.
 
Tvrtke zadužene za održavanje cesta i autocesta nastavljaju s održavanjem cestovnog pojasa, sa organiziranjem patrola i vatrogasnih postrojbi na dionicama na kojima je to potrebno. 
Zaspovjednik Ročak iz Hrvatskih autocesta je istaknuo da je od početka godine zabilježeno čak 14 zatvaranje autoceste zbog požara, čemu je uzrok spaljivanja korova i pašnjaka.
 
Svi prisutni  su zaključili da je potrebno intenzivirati suradnju s gradovima, općinama i županijama pogotovo zbog čestog nastanka požara na područjima koja su pod ingerencijom lokalne samouprave (lokalne ceste, isl.).

Pisane vijesti | Program aktivnosti