Provedba zadaća Programa aktivnosti u 2023. godini

  • Slika /slike/Vijesti/Naslovna-sj.PA-28.3.2023..jpg
  • Slika

  • Slika

U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu 28. veljače 2023. godine održan je radni sastanak s izvršiteljima i sudionicima zadaća utvrđenih u Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini.

Sastanak je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice vodio načelnik Sektora za program, sigurnost i potporu Siniša Petkoviček koji je izvijestio sudionike da je ovogodišnji Program aktivnosti  donijela Vlada Republike Hrvatske Zaključkom od 8. veljače 2023. godine. Ovakvo rano donošenje Programa aktivnosti ima za cilj što ranije započinjanje s provedbom  programskih zadataka.

U uvodnom dijelu Petkoviček se osvrnuo na iznimno zahtjevnu prošlogodišnju požarnu sezonu, koja spada među najzahtjevnije u zadnjih desetak godina. Uz ljeto koje je bilo suho i iznadprosječno vruće, dotaknuo se razdoblja poljoprivrednih radova, kada je samo u ožujku zabilježeno preko 40% ukupnog broja požara otvorenog prostora u 2023. godini.

Najavljujući ovogodišnje aktivnosti, Petkoviček je istaknuo da trenutne vremenske prilike idu u prilog vatrogascima, ali mogu utjecati na pomicanje poljoprivrednih radova, što može dovesti do porasta broja požara u travnju i svibnju. Prema najavama DHMZ-a, ovo ljeto će biti nešto toplije od prosjeka, uz očekivanu prosječnu količinu padalina. Za provođenje aktivnosti na razdjelu Hrvatske vatrogasne zajednice je predviđeno 5.282.500,00 EUR, dok je na razdjelu Ministarstva obrane predviđeno  16.669.746,00 EUR.

S izlaganjima o ovogodišnjem djelovanju u sklopu Programa aktivnosti, počela je predstavnica Ministarstva obrazovanja i znanosti koje podržava provođenje niza preventivno – promidžbenih aktivnosti predviđenih za učenike. Kao cilj je istaknula izradu prijedlog preventivnog nastavnog programa u cilju upoznavanja učenika osnovnih i srednjih škola s opasnostima od nastanka požara i prirodnih katastrofa.

Predstavnik Oružanih snaga RH pukovnik Mijatović je istaknuo da je u ovoj godini za djelovanje u slučaju većih požara spremno do 200 pripadnika OSRH, dok će za gašenje iz zraka biti angažirano do 5 zrakoplova CL 415, do 6 Air Tractora AT 802, jedan transportni helikopter, dok će za potrebe izviđanja biti angažiran Pilatus PC 9.

Inspektori iz različitih područja (zaštita od požara, vatrogastvo, šumarstvo, poljoprivreda i dr.) su nakon razdoblja pandemije intenzivirali svoje djelovanje, te je izvršen veći broj inspekcijskih nadzora u svim sustavima. Hrvatske šume rade na održavanju i čišćenju prosjeka i šumskih prometnica.

Željeznički prijevoznici i tvrtke koje održavaju ceste i autoceste aktivno rade na provođenju zadanih mjera, koje uključuju čišćenje pojasa uz prometnice od raslinja. Tvrtka Odašiljači i veze aktivno radi na održavanju sustava kamera. Kraćim izlaganjima i ostali nazočni predstavnici subjekata Programa naveli su pregled ostvarenih aktivnosti u 2022. i planiranih aktivnosti u 2023. godini.

Na kraju sastanka, kratko je sudionicima predstavljen GIS alat koji koristi Hrvatska vatrogasna zajednica, a koji mogu koristiti za potrebe provođenja i analize vlastitih aktivnosti iz Programa.
 
Informativno-promidžbene aktivnosti
Održan je i sastanak subjekata koji zajednički provode usklađene informativno-promidžbene aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja građana i turista s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju.

Na sastanku je data kratka analiza provedenih aktivnosti u 2022. godini kada su provedene brojne promidžbene kampanje, a na koje je utrošeno 170.884,11 kuna. Za provedbu aktivnosti u  2023. godini planirano je utrošiti 26.600 eura / 200.417,70 kuna.

U aktivnostima zajednički sudjeluju Hrvatska vatrogasna zajednica, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatske šume d.o.o. , Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Bina – Istra – Upravljanje i održavanje d.o.o. i EGIS Road Operation Croatia d.o.o.

U 2023. godini planirane su sljedeće aktivnosti: informiranje javnosti putem medija i mrežne stranice Hrvatske vatrogasne zajednice te društvenih mreža; nastavak suradnje s Hrvatskom radiotelevizijom i svakodnevno emitiranje edukativnih spotova; provođenje medijskih kampanja koje uključuju ostale TV i radijske kuće diljem RH; tisak i postavljanje 60 jumbo plakata u 7 priobalnih županija te tisak i postavljanje u suradnji s Hrvatskim šumama 155 plakata; tisak i distribucija 55.000 letaka za strance, koji se distribuiraju u suradnji s koncesionarima autocesta i vatrogasnim zajednicama županija te oglašavanje na plažama i na trajektnim linijama.

Također, Muzej hrvatskog vatrogastva planira postaviti izložbu „Požari otvorenog prostora” u sklopu europskog projetka „Silvanus“ (trajanje izložbe svibanj-rujan 2023.).

Na kraju sastanka zaključeno je da treba što ranije krenuti s provedbom informativno-promidžbenih aktivnosti budući čak preko 40 % požara izbija u proljetnom razdoblju. Važno je da se aktivno uključe svi nadležni subjekti jer nam je svima cilj da je turistička sezona duga i sigurna.
 

Pisane vijesti | Program aktivnosti