Poziv na seminar „Vatrogasne intervencije i opasnosti za vatrogasce na reciklažnim dvorištima i odlagalištima otpada“

Slika /slike/amble-bez naziva oko pletera.jpg

Seminar se organizira 6. prosinca u Državnoj vatrogasnoj školi

Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom organizira dana 6.12.2023. godine u Zagrebu, Ksaverska cesta 107., u velikoj predavaonici Državne vatrogasne škole seminar pod nazivom „Vatrogasne intervencije i opasnosti za vatrogasce na reciklažnim dvorištima i odlagalištima otpada“ te Vas ovom prilikom pozivamo da sudjelujete na navedenom seminaru.

Seminar je besplatan, a zbog ograničenosti kapaciteta dvorane molim da se iz svake vatrogasne postrojbe pošalju najviše dvije osobe.
Vozila možete parkirati na malom poligonu Državne vatrogasne škole. Zamolili bismo da svaka vatrogasna postrojba pošalje broj sudionika na e-mail: upvh@zg.t-com.hrPisane vijesti