Požar na području Otavica-Parčić

Požar otvorenog prostora na području Šibensko-kninske županije proglašen je ugašenim 21. listopada u 08:30 sati.

21. listopada

9:00

Požarom su zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada procijenjenoj površini od 260 ha.
Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri protupožarna zrakoplova Canadaira CL 415, kao i 44 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP-i Knin, Drniš, Šibenik te DVD-a Biskupija, Promina, Drniš, Knin, Ervenik, Zablaće, Šibenik.

Tijekom noći vršeno je dežurstvo i sanacija sa deset vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.


20. listopada

14:55

Na požarište je upućen treći Canadair CL-415. Na terenu trenutno 41 vatrogasac sa 18 vozila.

13:40
Na terenu je trenutno 37 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila.

12:30
U 10:42 ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Otavica-Parčić u Šibensko-kninskoj županiji. Požar se ubrzano širi uslijed jakog juga.
Na intervenciji gašenja požara trenutno je angažirano 30 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Drniš, JVP Knin, DVD-a: Biskupija, Promina, Ervenik i Knin te te dva protupožarna zrakoplova Candair CL-415.

U 11.45 isključen je 10kV dalekovod Parčić - Štikovo.
U 12:13 zatvorena je županijska cesta  6082  Parčić - Štikovo.

 

VOS