Požar na lokaciji Brizna Gornja

Slika /slike/kanader.jpg

Požar otvorenog prostora na području Splitsko-dalmatinske županije je lokaliziran

19. srpnja
8:00

Požar je lokaliziran u 16:30 sati, a tijekom noći na saniranju i osiguranju požarišta bila su tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Marina

18. srpnja

15:30

Požar je pod nadzorom gasitelja, još nije lokaliziran.
Brojčane snage vatrogasaca:  47 vatrogasaca sa 13 vozila.

13:20
Canadairi su završili s gašenjem i vraćaju se u bazu.
Na terenu je i dalje 47 vatrogasaca sa 13 vozila, a opožareno je 18 ha trave, raslinja i borove šume.

U gašenju sudjeluje JVP Trogir te dobrovoljna vatrogasna društva: Trogir, Marina, Okruk, Slatine, Seget Vranjica, Kaštela, Mladost i Gomilica.

13:00
Na terenu je 47 vatrogasaca sa 13 vozila, a požar gase i dva Canadaira.
Objekti nisu ugroženi, požarom je zahvaćeno raslinje.

"Nema ugroze za ljude niti objekte, promet se odvija normalno te vjerujemo kako će požar za sat do dva biti stavljen pod kontrolu", kazao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

11:20
Dana 18. srpnja u 10:09 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na lokaciji Blizna Gornja.

Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma, a na intervenciji gašenja požara sudjeluju JVP Trogir s 5 vatrogasaca i 2 vozila, DVD Marina s 3 vatrogasca i 1 vozilom, Seget Vranjeca sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, Okruk sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, Slatine sa  3 vatrogasca i 1 vozilom.

U gašenju sudjeluje i 1 protupožarni zrakoplov Air Tractor te su angažirana i 2 Canadaira.
 

VOS