Međuresorna vježba SIGURNOST 23

Slika /slike/Sigurnost 23.jpg

U sklopu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini  predviđeno je održavanje vježbe „SIGURNOST 2023“, a vatrogasni dio vježbe organizira Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s nadležnim tijelima sustava domovinske sigurnosti. 

Vježba „SIGURNOST 23“ održat će se 16. lipnja na području Istarske, Karlovačke, Zagrebačke s početkom u 9:00 na sljedećim lokacijama:
  • Vježba na zemljištu na području Istarske županije (na prostoru INA Benzinske postaje Rebri na adresi: Gamberi 34a, Lupoglav)  - tehnička intervencija spašavanja u prometu na auto cesti kojom upravlja BINA-Istra d.d. te gašenje požara šume na otvorenom prostoru u nadležnosti Hrvatskih šuma d.o.o. uz sudjelovanje pripadnika vatrogasne postrojbe u gospodarstvu BINA-Istra d.d., vatrogasnih postrojbi Istarske županije, zračnih protupožarnih snaga Hrvatske vojske uz korištenje video nadzora u otkrivanju i praćenju šumskog požara iz zajedničkog Projekta Odašiljača i veza  d.o.o. i Hrvatskih šuma d.o.o.
  • Vježba na području Zagrebačke županije (na prostoru kompleksa INA Grupe, Alojza Vulinca 129, 10310 Ivanić-Grad)  - tehnička intervencija spašavanja i evakuacije iz prostora ugroženog opasnim plinom u kompleksu INA Grupe na lokaciji Ivanić Grad, uz sudjelovanje pripadnika vatrogasne postrojbe u gospodarstvu INA Vatrogasni servisi i vatrogasnih postrojbi s područja Zagrebačke županije.
  • Vježba tehničke intervencije radova na vodi i pod vodom prilikom velikih poplava na području Karlovačke županije u okviru Projekta „STREAM POPLAVA 23“ uz sudjelovanje pripadnika vatrogasnih postrojbi i ostalih službi nadležnih za obranu od poplava s područja Karlovačke županije i šire temeljem zakonskih propisa i planskih dokumenata Karlovačke županije koji reguliraju zaštitu od poplava. U okviru navedenih vježbi planirana je:Vježba provjere i uspostavljanje sustava veza i komunikacije putem zapovjedno-komunikacijskih vozila na radnim točkama održavanja vježbe te prijenos signala u Županijsko vatrogasno zapovjedništvo i vatrogasne operativne centre Istarske, Karlovačke i Zagrebačke županije i Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske (OVZ RH) u Divuljama.
 
  • Vježba provjere prijenosa slike sa fiksnih i pokretnih kamera (bespilotni sustav vatrogasnih postrojbi i HVZ-a) s kriznih žarišta više radnih točaka diljem Republike Hrvatske u Županijski vatrogasni operativni centar i Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske (OVZ RH) u realnom vremenu radi poboljšane situacijske svijesti za donošenje odluka (C2)
  • Provjera funkcionalnosti novoizrađenih standardnih operativnih postupaka,
  • SOP za najavu i provedbu letačkih operacija zrakoplova koji sudjeluju u gašenju požara na otvorenom prostoru s ciljem osiguranja područja gašenja požara i prikupljanja vode od ostalih aktivnosti u zračnom prostoru
  • SOP za slučaj korištenja dronova/bespilotnih zrakoplova prilikom izviđanja i/ili gašenja požara na otvorenom prostoru.
  • Vježba za stolom - TTX (tzv. Table-Top Exercise) kroz provjeru uvježbanosti vatrogasnih zapovjednika i vatrogasaca Karlovačke županije i šire temeljem Programa za vođenje i zapovijedanje te povezivanje i provjeru postojećih i novouvedenih sredstava komunikacije i alata za stvaranje poboljšane situacijske svijesti i dohvat svih informacija s terena u Županijski vatrogasni operativni centar Vatrogasne zajednice Karlovačke županije u Karlovcu i Operativno županijsko vatrogasno zapovjedništvo te funkcionalnosti novoizrađenih standardnih planova postupanja i standardnih operativnih postupaka prilikom velikih poplava. 

Kontakt osobe za medije za praćenje vježbe:

ISTARSKA ŽUPANIJA: Dino Kozlevac, županijski vatrogasni zapovjednik, 091/144-0310
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA: Dario Kezerić, županijski vatrogasni zapovjednik, 099/300-0193
KARLOVAČKA ŽUPANIJA: Goran Franković, županijski vatrogasni zapovjednik. 091/479-3001


Pisane vijesti