Manji broj požara u 2023. godini

  • Slika /slike/Požar-Lateša-brdo-Pučišća (5).jpeg
  • Slika

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja vidljivo je značajno smanjenje broja požara u odnosu na prethodnu godinu.

Tako je u 2022. godini u promatranom razdoblju zabilježeno 6.272 požara na otvorenom prostoru dok je u ovoj godini zabilježeno 2.064 što je smanjenje od 67%. Uspoređujući samo požare raslinja vidimo kako je ta brojka smanjena za čak 75% te je u ovoj godini zabilježeno 1.252 požara dok je u prošloj u istom razdoblju bilo 5.032 požara. Opožarena površina smanjena je za čak 96% pa je sa 48.921 ha smanjena na 1.775 ha.

I ukupan broj požara smanjen je za čak 51% pa je tako od 8.756 požara u 2022. godini u ovoj zabilježeno 4.277 požara dok je djelovanje zračnih snaga na požarima smanjeno za gotovo 83%.

Dodajmo i kako je zabilježeno 13% manje požara na objektima dok je povećan broj požara prometnih sredstava za 4%.

Više ozlijeđenih, manje smrtno stradalih osoba
U ovoj je godinu zabilježeno povećanje ozlijeđenih osoba za 11% te je tako u 2022. godini ozlijeđeno 65  osoba, od čega 4 vatrogasca, dok su u ovoj godini ozlijeđene 72 osobe od čega također 4 vatrogasca. Broj smrtno stradalih osoba smanjen je za 60 % i u ovoj je godini smrtno stradalo 8 osoba dok ih je u prošloj godini u istome razdoblju bilo 19.

U prvih 5 mjeseci ove godine ukupno je zabilježeno 13.515 intervencija, od čega se na požarne intervencije odnosi 32%, a na ostale 68% čemu su svakako su pridonijele velike oborine i povećan broj tehničkih intervencija koje su vatrogasci zabilježili tijekom sanacija poplava.

Meteo uvjeti manje su povoljni za nastanak požara, no građane i dalje savjetujemo na oprez, a ukoliko primijetite požar odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.

Foto: Arhiva Vatrogasnog vjesnika / DVD Supetar
 

Pisane vijesti