Likovni, literarni i foto natječaj Hrvatske vatrogasne zajednice

Slika /slike/1. mjesto_zajednicki rad djece_DV_Cakovec,skupina_Stonoga.JPG

Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje likovni, literarni i foto natječaj namijenjen predškolskom i školskom uzrastu.
Natječaj se provodi u školskoj godini 2023/2024., a sa svrhom popularizacije vatrogastva među mladima te podizanja svijesti u zaštiti od požara.

I.
Organizator Likovnog, literarnog i foto natječaja Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Hrvatska vatrogasna zajednica, Selska cesta 90A, Zagreb, OIB: 08474627795 (u daljnjem tekst: Organizator).
 
II.
Natječaj se provodi u sljedećim kategorijama:
  • likovni radovi djece predškolskog uzrasta
  • likovni radovi učenika osnovnih škola
  • literarni radovi učenika osnovnih škola
  • foto natječaj učenika osnovnih i srednjih škola. 

III.
Tema Natječaja je vatrogasna djelatnost te s njome povezana hrabrost i požrtvovnost vatrogasaca, mladi u vatrogastvu i podizanje svijesti zaštite od požara.
Temom se nastoji popularizirati vatrogastvo među mladima te podići svijest u zaštiti od požara.
Izbor tehnike izrade likovnog rada nije propisan.
Foto rad mora biti minimalno 300 dpi u jpg ili tiff rezoluciji.
 
IV.
      Organizator omogućuje sljedeće načine sudjelovanja na Natječaju:
  • Vatrogasne zajednice županija odnosno Vatrogasna zajednica Grada Zagreba organiziraju natječaje unutar svojih županija odnosno Grada Zagreba po predloženim prepozicijama Organizatora te pobjedničke radove, nakon odabira, dostavljaju Organizatoru do 22. travnja 2024. godine.
  • Odgojno-obrazovne ustanove samostalno dostavljaju dječje radove Organizatoru. 
 
V.
Radovi se moraju dostaviti najkasnije do 22. travnja 2024. osobno ili poštom na adresu Organizatora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb s napomenom „Natječaj radova“ ili na adresu elektroničke pošte vatrogasni.vjesnik@hvz.hr  u rezoluciji od 300 dpi, jpg ili tiff format sa opisom predmeta (subject) „Natječaj radova“.

Radovi moraju sadržavati sljedeće podatke:
  • na poleđini rada potrebno je napisati tiskanim slovima: ime i prezime autora, dob, ustanova, kategorija, mentor, adresa i kontakt broj telefona,
  • naziv rada poslanog elektroničkom poštom mora u svom opisu predmeta sadržavati ime_prezime_ustanova_kategorija_mjesto_mentor.   Uz radove je potrebno priložiti ispunjenu prijavnicu koja se nalazi na internetskoj stranici Organizatora, www.hvz.gov.hr.  
Nema ograničenja u broju dostavljenih radova.
Organizator zadržava zaprimljene radove.
 
VI.
Pobjedničke radove će izabrati Povjerenstvo za odabir najboljih radova, a koje će biti  imenovano posebno odlukom.
Nagrade će pobjednicima Natječaja biti uručene tijekom 2024. godine te će isti pravovremeno biti obaviješteni o datumu, mjestu i uvjetima organizacije događaja.
Prijevoz dobitnika nagrada i njihovih roditelja ili nastavnika (1 osoba u pratnji po nagrađenom) organizirat će vatrogasne zajednice županija odnosno Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, a troškove prijevoza snosit će Organizator.
 
           
VII.
Sudionici Natječaja prijavljivanjem radova na Natječaj suglasni su s obradom i korištenjem svojih osobnih podataka (ime, prezime, ustanova i mjesto) isključivo u svrhu provođenja Natječaja, te se navedeni podaci neće ustupati trećima.
Također, Sudionici Natječaja suglasni su s objavom radova na mrežnim stranicama Organizatora i promotivnim materijalima te na izložbama sa svrhom promidžbe vatrogastva i zaštite od požara.
 
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Organizatora.

Odluka o provođenju Natječaja 
Prijavnica
Poziv županijskim vatrogasnim zajednicama 
 

Pisane vijesti