Izvanredno izvješće 3. prosinca 2020.

Izvanredno izvješče VOS-a od 3. 12. 2020. godine


Splitsko-dalmatinska županija
 
Dana 3. prosinca oko 09:00 sati ŽVOC Split počeo je zaprimati dojave o potrebi za ispumpavanjem vode sa javnih i privatnih površina. Naime, pada obilna kiša koja stvara probleme te se broj dojava povećava. Prema trenutno dostupnim podacima zaprimljeno je oko 20 dojava o potrebi ispumpavanja vode. Angažirani su vatrogasci iz JVP Split, DVD Split i većina DVD-ova sa područja grada Kaštela.

VOS | VOS