Izvanredno izvješće 24. svibnja 2023.

Izvanredno izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193

Grad Zagreb
  •  Na intervenciji trenutno 28 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb, DVD Botinec i DVD Sveta Klara.
  • 15:32 Požar lokalziran
  • U 15:02 sati VOC Zagreb zaprimio dojavu o požaru objekta na Krugama u Zagrebu. Prema trenutno dostupnim podacima požarom je zahvaćena prizemna zgrada – poslovni prostori. Riječ je o građevini koja nije u upotrebi. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 23 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb te su pozvani u ispomoć DVD Sveta Klara i DVD Botinec. Intervencija gašenja požara je u tijeku.

Splitsko-dalmatinska županija
U 13:11 sati Županijski vatrogasni operativni centar Split (ŽVOC) zaprimio je dojavu o požaru vozila u Dugopolju (Vučipolje – u blizini lovačkog doma). Radilo se o požaru osobnog vozila. Vatrogasci su prilikom gašenja požara uočili smrtno stradalu osobu te je pozvana HMP i policija. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Dugopolje.
Intervencija vatrogasaca završila je u 14:40 sati.

VOS | VOS