DVOC 9. / 10. travanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan  09. / 10. travanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Zagrebačka  županija
Dana 09. travnja u 19:53 sati JVP-a Ivanić Grad zaprimila je dojavu o požaru farme na adresi Ivanić Grad, Derežani. Požarom je bio zahvaćen hangar u krugu farme „Lukač“. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Ivanić Grad i DVD Deanovec.
Intervencija vatrogasaca završila je u 21:24 sati.

Varaždinska  županija
Dana 10. travnja u 00:59 sati JVP-a Varaždin zaprimila je dojavu o potrebi mjerenja koncentracije plina u obiteljskoj kući na adresi Varaždin, Dravska Poljana. Radilo se o povećanoj koncentraciji ugljičnog monoksida prilikom čega je pet osoba zbrinuti od strane HMP. Vatrogasci su također sudjelovali u zbrinjavanju i iznošenju unesrećenih osoba. Na intervenciji je sudjelovalo sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Varaždin.
Intervencija vatrogasaca završila je u 01:35 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS