DVOC 7./8. srpnja 2024

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 7./8. srpnja  2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

 Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u navedenom razdoblju zabilježeno je 56 vatrogasnih intervencija na kojima su sudjelovale 63 vatrogasne organizacije sa ukupno 217 vatrogasaca i 69 vatrogasnih vozila.
 
Splitsko - dalmatinska županija
Dana 07. srpnja u 21:11 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Živogošću (Podgora). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 300 m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 69 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz JVP Makarska, DVD-a Općine Brela, Makarska, Podgora, Tučepi, Baška Voda, Gradac, Promajna i Drvenik. Tijekom noći na osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Podgora.
Intervencija vatrogasaca završila je u 23:11 sati.

VOS